Rozvoj technických a jazykových dovedností žáků

Základní škola Protivín se zapojila do výzvy č.57 Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost projektem „Rozvoj jazykových a technických dovedností žáků“. V rámci této výzvy se v oblasti jazyků jedná o zlepšení komunikativních dovedností žáků prostřednictvím výukových programů. V oblasti technického rozvoje jde o zlepšení vybavení naší školní dílny (materiál, pomůcky, nářadí, elektrické zařízení apod.), a to jak pro práci žáků, tak i pro demonstraci učitelů.

rozvoj

Výzva 57

Projekt: Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy

Podstatou projektu bylo vytváření žákovských výrobků na základě plánu technických dovedností a následné hodnocení. Součástí výzvy byla i aktivita využití školní dílny novými pomůckami.

15 žáků z 8. ročníku si společně s pedagogem vybralo takový typ výrobku, který byli schopni dokončit za dobu trvání projektu. Naši žáci si vybrali dřevěný parní válec. Žáci měli k dispozici pracovní listy s nákresem výrobku a popisem postupu práce. Z postupu práce na výrobku byl pořizován fotografický záznam, z něhož si žáci vytvořili portfolium. Jeho součástí bylo sebehodnocení žáka a formální hodnocení ze strany učitele.

V rámci projektu bylo možné zakoupit vybavení školní dílny, které škola využila k zakoupení nejen nářadí pro žáky, ale též k nákupu strojů a přístrojů pro učitele k demonstračním účelům. Škola zakoupila mimo jiné tyto stroje a nářadí:

 • Soustruh na dřevovyzva-57-dilny
 • Soustruh na kov
 • Dvoukotoučová bruska
 • Hoblovka
 • Truhlářská hoblice
 • Truhlářské hoblíky
 • Strojní vyřezávací pila
 • Pásová pila
 • Stolní kotoučová pila
 • Pokosová pila se stojanem
 • Pila přímočará
 • Vrtačka příklepová
 • Akuvrtačka
 • Sady nářadí

Vedení školy věří, že po modernizaci strojů a nářadí ve školní družině se zvýší zájem žáků o technické činnosti nejen jako o školní předmět, ale i v běžném životě.

 

 

Projekt Výzva 57dsc_0039

Blended Learning

MŠMT vydalo na měsíc srpen  roku 2015 Výzvu č. 57, Naše škola se připojila k „výzvě 57 projektem, zaměřeným na  rozvoj individuálních komunikačních dovedností žáků v anglickém / německém / francouzském jazyce formou blended learningu.

Blended learning (b-learning) je označení pro kombinovanou výuku, tedy pro kombinaci standardní výuky (prezenční, prezentační, face-to-face) s e-learningem.

„Blended learning je učení zaměřující se na optimální dosažení učebních cílů za pomoci vhodných technologií, které odpovídají učebním stylům učícího se jedince, aby tak došlo k získání adekvátních dovedností správné osoby ve správný čas.“      – Harvi Singh, Chris Ree

Od 5. do 9.třídy se této metody výuky jazyků účastnilo 20 žáků z ročníku, celkem tedy 100 žáků naší školy a 3 učitelé. Během tří měsíců si žáci vyzkoušeli naprosto odlišnou metodu výuky anglického jazyka zaměřenou na běžnou komunikaci v jazyce, poslech, výslovnost a intonaci. Studium bylo zakončeno výstupním testem, kde byly porovnány znalosti a dovednosti žáků před a po absolvování výuky. Ve většině případů došlo ke zlepšení komunikačních dovedností a žáci získali jistotu v ústním projevu.