ROP

ROP

 

Název projektu: Modernizace výuky přírodovědných předmětůf1

Registrační číslo projektu: CZ.1.14/2.4.00/27.02925

Termín realizace projektu: září 2014 – únor 2015

Rozpočet projektu: 1 599 811,- Kč

Tento projekt Modernizace výuky přírodovědných předmětů je spolufinancován Evropskou unií.

Náš projekt byl zaměřen na modernizaci výuky přírodovědných předmětů. Hlavně jsme se však zaměřili na modernizaci učebny fyziky – jak třídy jako takové – rekonstrukce rozvodu elektřiny, vody, datových kabelů, výměna podlahové krytiny, výměna lavic a učitelského demonstračního stolu, tak na nákup buď nových, nebo výměnu zastaralých pomůcek a vybavení.

Výstupy projektu:

V rámci projektu bylo do učebny fyziky pořízeno toto vybavení:

  • Demonstrační stůl pro pedagogy
  • 15 ks laboratorních stolů pro žáky
  • Experimentální pomůcky: Van den Graffův generátor, Wimshurstova indukční cívka, altimetry, generátor na ruční pohon, diodový laser, sada pro pokusy v vakuem, sada slunce, teplo, vzduch, Toricellův barometr, váhy, model dvoudobého benzinového motoru, model čtyřdobého naftového motoru, model parního stroje
  • Interaktivní tabule s příslušenstvím
  • Soubor měřidel Pasco

Do učebny přírodopisu bylo v rámci projektu pořízeno toto vybavení:

  • 1 ks mikroskop pro pedagogy
  • 25 ks mikroskopů pro žáky

Vedení školy si slibuje, že vybudováním moderní učebny fyziky se výuka stane experimentální. Žáci si mohou vyzkoušet fyzikální jevy a následně zpracovat výsledky pokusů pomocí výpočetní techniky. Věří, že se snaha školy projeví i ve zvýšeném zájmu žáků o přírodní vědy a také ve zvýšeném zájmu o následné studium technických oborů.