Projekt Erasmus+ 2014-2016

erasmus-logo-high-resolution

Naše škola byla zapojena v mezinárodním vzdělávacím programu Erasmus+. Tento dvouletý projekt zaměřený na spolupráci mezi školami a vzdělávání byl pro žáky a učitele skvělou možností jak srovnat metody učení a vzdělávání v mezinárodním měřítku, zlepšit a najít nové formy výuky a zdokonalit se v cizích jazycích. Téma projektu bylo pro dnešní dobu více než příznivé. Celou dobu se projekt věnoval přírodovědným tématům a pod názvem „Successful Scientists“ motivoval i naše žáky. Během dvouletého období se děti mohli účastnit různých aktivit na různé náměty z fyziky, přírodopisu (přírodovědy) a chemie. Mohli se dovědět více o „vlastnostech látek“, „síle“, „elektřině a světlu“, „zvuku“, „živých organismech a prostředí“ a „vesmíru“. Hlavním cílem bylo zapojit mnohem více experimentální práce a interaktivních úkolu do hodin, motivovat žáky ke studiu a objevování nových poznatků z tohoto oboru. Vrcholem celé akce byl týdenní mezinárodní vzdělávací pobyt žáků v partnerské zemi, v našem případě ve slovinské škole  Osnovna sola Log-Dragomer v předměstí Lublaně. Celý týden se žáci věnovali pod vedením učitelů a žáků tamní školy nejzajímavějším přírodovědným experimentům a poznáváním místní přírody. Komunikačním jazykem byla většinou angličtina , což bylo pro naše studenty velmi motivující pro další sebevzdělávání. V následujících týdnech se i naše škola stala hostující zemí a připravila si pro zahraniční návštěvu z Velké Británie a Rumunska velmi nápaditý a poutavý program. Po celou dobu se další skupina našich žáků účastnila všech společných aktivit a starali se o pohodlí a zábavu našich hostů. Odměnou za úsilí při realizaci tohoto projektu bylo nadšení zapojených žáků,  mnohé zážitky a zkušenost nejen dětí ale i učitelů a nově navázané přátelské vztahy. Poděkování patří i hlavní koordinátorce projektu p.uč.Manové, která se po celou dobu starala o organizaci a hladký průběh celého programu.