Projekty

Od 1. 9. 2019 – 31. 8. 2021 je naše škola realizátorem projektu reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013011 s názvem “Další prohlubování kompetencí žáků za použití moderních forem výuky”, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků. Celková výše podpory činí 1 577 951 Kč.EN_RO_B_C

 

 

 • Celoškolní projekt “Já, Evropan
  • 6.A – Itálie
  • 6.B – Švýcarsko
  • 7.A – Slovensko
  • 7.B – Rusko
  • 8.A – Maďarsko
  • 8.B – Polsko
  • 9.A – Francie
  • 9.B – Španělsko – prohlédněte si prezentace Vojtěcha Sochory a Vojtěcha Branštýla

IMG_7449 IMG_7450 IMG_7451 IMG_7452 IMG_7455 IMG_7457 IMG_7479