Pedagogický sbor

1. stupeň

Jméno Telefon Email
Mgr. Bízková Zdenka zdenka.bizkova@zsprotivin.cz
Mgr. Hanzlíková Vladimíra vladimira.hanzlikova@zsprotivin.cz
Mgr. Horažďovská Jana jana.horazdovska@zsprotivin.cz
Mgr. Karásek Leoš leos.karasek@zsprotivin.cz
Mgr. Kříšťálová Zuzana zuzana.kristalova@zsprotivin.cz
Bc. Vejšická Martina Martina.Vejsicka@seznam.cz
Mgr. Marešová Magdaléna magda.maresova@zsprotivin.cz
Mgr. Michálková Magdalena michalkova@zsprotivin.cz
Mgr. Nováčková Dana dana.novackova@zsprotivin.cz
Smejkalová Monika monika.smejkalova@zsprotivin.cz
Věra Křišťálová kancelar@zsprotivin.cz

 

2. stupeň

Jméno Telefon Email
Mgr. Čecháčková Petra petra.cechackova@zsprotivin.cz
Mgr. Čížková Jaromíra jaromira.cizkova@zsprotivin.cz
Mgr. Horáčková Marta marta.horackova@zsprotivin.cz
Mgr. Houdková Jana janahoudkova@email.cz
Mgr. Martin Johanna Johanna.M@email.cz
Mgr. Kalný Radim radim.kalny@zsprotivin.cz
Mgr. Timrová Marie marie.timrova@zsprotivin.cz
Mgr. Manová Zuzana zuzana.manova@zsprotivin.cz
Mgr. Marková Lucie lucie.markova@zsprotivin.cz
Mgr. Žofková Milena milena.zofkova@zsprotivin.cz
Mgr. Přástková Lenka lenka.prastkova@zsprotivin.cz
Mgr. Závorková Olga olga.zavorkova@zsprotivin.cz
 Mgr. Linhart Jan  jan.linhart@zsprotivin.cz
 Bc. Sajtl Ondřej kancelar@zsprotivin.cz
 Neškodná Danuše kancelar@zsprotivin.cz

 

Školní speciální pedagog:

Mgr. Martina Machačová – martina.machacova@zsprotivin.cz

 

Asistenti pedagoga:

Jméno Telefon Email
Pešková Dana dapeskova@post.cz
Bc. Jarošová Jana jana.jarosova@zsprotivin.cz
Ing.  Hroudová Eva kancelar@zsprotivin.cz
Lichá Iva ivalicha@seznam.cz

3. školní družina

Jméno Telefon Email
Rynešová Růžena ruzena.rynesova@zsprotivin.cz
Bc. Jarošová Jana jana.jarosova@zsprotivin.cz
Novotná Ivana ivana.novotna@zsprotivin.cz
Ing. Eva Hroudová kancelar@zsprotivin.cz