Mgr. Jana Houdková

18. – 22. 10. 2021:

M 7.B 

  • aritmetika: zlomky – sčítání a odčítání zlomků, porovnávání zlomků
  • geometrie: věty o shodnosti trojúhelníků

M 8.B

  • algebra: druhá odmocnina, druhá mocnina, početní operace s nimi
  • geometrie: Pythagorova věta – výpočet délky přepony a výpočet délky odvěsny

M 9.B

  • algebra: lomené výrazy  (rozšiřování lomených výrazů, sčítání – úvod)
  • geometrie: věty o podobnosti trojúhelníků

Pravidelné doučování pro zájemce:

  • M 7.B – každý sudý týden v Po od 13:40 do 14:40, každý lichý týden v Út od 12:45 do 13:30
  • M 8.B – každou St od 14:00 do 15:00
  • M 9.B – každé Út od 13:40 do 14:30 + od října každou St od 7:00 příprava k přijímacím zkouškám