Výtvarná výchova 1.st.

Kroužek Výtvarná výchova  je určen pro děti 1.stupně a

scházet se budeme každou  středu 13.40 – 14.40 hod ve třídě 4.A

Vedoucí kroužku:

Mgr. M.Michálková