Výtvarný

Školní rok 2020/2021:

Kroužek není v tomto školním roce otevřen.

Školní rok 2019/2020:

Kde:  ŠD Kdy: Čt – 14,00-15,00 Vedoucí: Rothbauerová

Školní rok 2018/2019:

Kroužek Výtvarná výchova  je určen pro děti 1.stupně a

scházet se budeme každou  středu 13.40 – 14.40 hod ve třídě 4.A

Vedoucí kroužku:

Mgr. M.Michálková