Sborový zpěv

Školní rok 2022/2023

—————-

Školní rok 2020/2021:

1. st. Po – 13:00-14:00        Pá – 13:00-14:00 Přástková
2. st. Po – 14:00-15:00        Pá – 14:00-15:00 Přástková

Školní rok 2019/2020:

Úvod

Dětský pěvecký sbor vznikl v září 1991, a to nástupem Lenky Přástkové na Základní školu v Protivíně. Hned v prvním roce působení začal sbor pořádat – dnes již tradiční – výměnné koncerty s dětskými pěveckými sbory nejen z jižních Čech / Chyšky, Milevsko, Chotoviny, Velešín, Sezimovo Ústí /, ze středních Čech /Mníšek pod Brdy/, či severních Čech /Ústí nad Labem/. V roce 1997 byl sbor pozván na koncertní turné do švýcarského Neueneggu.
Vzhledem k tomu, že se členská základna rozšiřovala, tak se postupně vykrystalizovaly sbory dva. První – pro děti od 1. do 5. třídy, druhý 5. – 9. třída, doplněný o dívky, které naši školu po deváté třídě přechodem na střední školu opustily, ale ve sboru zůstávají.
Oba sbory pravidelně vystupují na různých akcích města a v přilehlých obcích. Pravidelně na velkém vánočním koncertu v kostele a již zmíněných jarních výměnných koncertech.
Klavírní doprovod  zajišťovala Kristína Nídlová, bývalá členka sboru, dnes již studentka vysoké školy. Na housle a kytaru doprovázel p.uč. Michal Novák.

V loňském školním roce nás doprovázel na klavír, či klávesy p. Jan Vavruška, učitel ZUŠ Vodňany.

Zkoušky 2019/2020

Malý sbor       PONDĚLÍ       13,00 – 13,45

                             PÁTEK             13,00 – 13, 45 / páteční  zkoušky začínají v měsíci říjnu /

Velký sbor      PONDĚLÍ       13,45 – 14,45
                           PÁTEK             13,45 – 14,45 / páteční zkoušky začínají v měsíci říjnu /

Plánovaná vystoupení

Vánoční koncert:  12.12. dopolední pro školu – aula

12. 12. večerní pro veřejnost – kostel

Jarní výměnné koncerty:   15. 5. 2019  v Protivíně

22.5.2019  v Chotovinách

 

Ze života našeho sboru

IMG_1280