Sborový zpěv

Úvod

Dětský pěvecký sbor vznikl v září 1991, a to nástupem Lenky Přástkové na Základní školu v Protivíně. Hned v prvním roce působení začal sbor pořádat – dnes již tradiční – výměnné koncerty s dětskými pěveckými sbory nejen z jižních Čech / Chyšky, Milevsko, Chotoviny, Velešín, Sezimovo Ústí /, ze středních Čech /Mníšek pod Brdy/, či severních Čech /Ústí nad Labem/. V roce 1997 byl sbor pozván na koncertní turné do švýcarského Neueneggu.
Vzhledem k tomu, že se členská základna rozšiřovala, tak se postupně vykrystalizovaly sbory dva. První – pro děti od 1. do 5. třídy, druhý 5. – 9. třída, doplněný o dívky, které naši školu po deváté třídě přechodem na střední školu opustily, ale ve sboru zůstávají.
Oba sbory pravidelně vystupují na různých akcích města a v přilehlých obcích. Pravidelně na velkém vánočním koncertu v kostele a již zmíněných jarních výměnných koncertech.
Klavírní doprovod zajišťuje Kristína Nídlová, bývalá členka sboru, dnes již studentka vysoké školy. Housle a kytaru bravurně ovládá p.uč. Michal Novák.

Zkoušky 2017/2018

Malý sbor       PONDĚLÍ       13,00 – 14,00

                             PÁTEK             13,00 – 13, 45 / tyto zkoušky začínají v měsíci říjnu /

Velký sbor      PONDĚLÍ       14,00 – 15,00
                           PÁTEK             13,45 – 14,45 / tyto zkoušky začínají v měsíci říjnu /

Plánovaná vystoupení

Vánoční koncert:  7. 12. dopolední pro školu

8.12. večerní pro veřejnost

Jarní výměnné koncerty:   18. 5. 2018  v Protivíně

25.5.2018  v Chotovinách

 

Ze života našeho sboru