Pohybové hry

Kroužek pohybové hry  je určen pro děti 1. až 3.tříd, scházet se budeme každou  středu  14.00 – 15.00 hod.

 

Vedoucí kroužku:

Jana Jarošová