Knihovnický kroužek

NOVÉ PŘÍRŮSTKY :-)

IMG_20170308_073046
novinky pro malé čtenáře

14593376_1100000843370215_1613234647_n

Kroužek je určen žákům 4.-7.ročníků. Kroužek probíhá po domluvě v některé z hodin během otevírací doby knihovny. Do konce září se lze zapsat na nástěnce vedle knihovny a také přinést 100Kč na školní rok.

Knihovna je tento školní rok otevřena:

pondělí  13:45 – 14:30

úterý  12:45 – 13:30

středa  13:30 – 15:00

čtvrtek  13:30 – 15:00

 

14593313_1100000800036886_1306728_n14580340_1100000826703550_1577481027_n

Náplní kroužku je seznámení se s obsahem naší školní knihovny, poznat jiné druhy knihoven a knihovnictví vůbec. Dále příprava besed se spisovateli, výtvarníky apod, udržování knižního fondu v dobrém stavu apod.

Knihovnický kroužek má děti vést k četbě a lásce ke knihám a literatuře jako takové. Navazujeme na perfektní práci paní učitelky Piklové a i dalších jejích předchůdců.

Vedoucí kroužku:

Mgr. Michal Novák

 

školní knihovna
školní knihovna

14585259_1100000813370218_1133555969_n-1