Zájmové kroužky

Dovedné ruce

Florbal

Fotokroužek

Knihovnický

Sálová kopaná

Sborový zpěv

Šachy

Seminář z matematiky

Výtvarná výchova

Zdravotnický

Rybářský

Chovatelský kroužek