Zájmové kroužky

KROUŽKY 2020-21
Název Pro koho Čas Vedoucí
Sborový zpěv 1.st. Po-13:00-14:00 Pá 13:00-14:00 Přástková
Sborový zpěv 2 st. Po-14:00-15:00 Pá-14:00-15:00 Přástková
Fotokroužek 5.-9.r. St 13:30 – 15.30 Johanna, Houdková
Šachy 5.-9.r. St- 14:00-16:00 Kalný
Atletika 3.-5.r. Po-13:00-14:00 Marková, Křišťálová
Robotické a deskové hry ŠD Po – 14:00 -15:00 Rynešová
Pohybové hry 1.-3.r. St – 14:00-15:00 Jarošová
Dopravně-zdravotnický 4.-9.r.
Čtenářský 3.- 5.r. St 13:30 – 15:00 Michálková
Badminton 1.- 5.r. Út 13:40 – 14:25 Manová
Dovedné ruce 6.-9.r. St 14:00 – 15:30 – lichý týden Houdková
Zdravotnický ŠD St – 13:00-15:00 Rothbauerová
Tvoření 3.-5.r. Po 12:45 – 14:25 Machačová
Dramatický

1.-2.r.

3.- 6.r.

Po 13:00 – 14:00

Po 14:00 – 15:00

Rothbauerová

Vejšická

Futsal 5. – 9.r. St 13:30 – 15:30 Johanna
Florbal dívky 6. – 9.r. St 14:00 – 15:30 – sudý týden Marková
Florbal chlapci 6. – 9.r. Po 14:30 – 16:00 Linhart
Věda nás baví 1.-5.r. Po 14:00 – 15:00