Zájmové kroužky

 KROUŽKY  2019-20
Název Pro koho Čas Vedoucí
Sborový zpěv 1.st. Po-13,00-14,00  Pá 13,00-14,00 Přástková
Sborový zpěv 2 st. Po-14,00-15,00 Pá-14,00-15,00 Přástková
Fotokroužek 5.-9.r. Po 14.00 – 15.00 Johanna, Houdková
Šachy 5.-9.r. St- 14,00-16,00 Kalný
Atletika 2.-5.r. Po-14,00-15,00 Marková, Křišťálová
Robotické a deskové hry  ŠD Po – 14.00 -15.00 Rynešová
Pohybové hry 1.-3.r. St – 14,00-15,00 Jarošová
Dopravní 4.-9.r. St – 14,00-16,00 – lichý týden Linhart
Knihovnický 1.-3.r. St 13,30 – 15,00 Michálková
Badminton 2-4.r. Út 13.40 – 15.10 – lichý týden Manová
Dovedné ruce 5.-9.r. St 14.00 – 15.30 Houdková, Nováčková
Výtvarný ŠD Čt – 14,00-15,00 Rothbauerová
Zdravotnický ŠD St – 14,00-15,00 Rothbauerová
Tvoření Po 14.35 – 15.20 Machačová