Výchovné poradenství, volba povolání

Výchovní poradci:

  1. stupeň ZŠ – Mgr. Tamara Vojtěchová (spolupráce s PPP, MŠ)

Poradní hodina: Út 8.00 – 9.00 hod.  Út 14.30 – 15.30 hod.   v kabinetu č.8  – pavilón

  1. stupeň ZŠ – Mgr. Radim Kalný (přijímací řízení)

Poradní hodiny: pondělí 9.00 – 9.30, středa  14.00 – 15.00 hod.  v kabinetu F č. 38 v 2. patře staré budovy

Speciální pedagog: Mgr. Martina Machačová – stará budova kabinet č. 21

Metodik prevence patologických jevů: Mgr. Zuzana Manová – sborovna v přízemí staré budovy