Přijímací řízení pro školní rok 2021-22

Jaké možnosti mohou pro uchazeče nastat po zveřejnění výsledků přijímacího řízení pdf soubor

Termíny přijímacích zkoušek:

Přihlášky ke studiu na SŠ je nutné odeslat do: úterý 1. března 2022

Budou se konat dvě kola pro čtyřleté obory

  1. termín v úterý 12. dubna 2022
  2. termín ve středu 13. dubna 2022

      pro šesti a osmiletá gymnázia

  1. termín v úterý 19. dubna 2022
  2. termín ve středu 20. dubna 2022

Náhradní termín

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny:

  1. termín v úterý 10. května 2022
  2. termín ve středu 11. května 2022

 

Termíny konání talentových přijímacích zkoušek 

Přihlášky ke studiu na SŠ s talentovou zkouškou nutno odeslat do: úterý 30. listopadu 2021

Talentové zkoušky na konzervatoře a umělecké školy jsou v období: leden 2022

(v tomto termínu se zkoušky z ČJ a M nekonají)

Talentové zkoušky na sportovní gymnázia jsou v období: leden – únor 2022

(+ ČJ a M v termínech uvedených výše)

Případné změny budou výchovným poradcem oznámeny prostřednictvím ŽK

 

Výchovný poradce – p. uč. Kalný – 2. stupeň – volba povolání

Poradní hodiny pro rodiče:   Pondělí – 9:00 – 9:30 a středa 12:00 – 12:30

 

Jak vyplnit přihlášku na SŠ

Přihlášky jsme vyplňovali cvičně v prosinci 2021. Pokud si nebudete vědět rady, přijďte na mnou.

Společně s vysvědčením dostanete dvě přihlášky. Obě přihlášky vyplníte identicky (stejně)

a odešlete doporučeně, raději s dodejkou, poštou nebo donesete na SŠ do 28. 2. 2022

!!! POZOR NA DATUMY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK !!!

Vzor přihlášky – Přihláška ke vzdělávání – maturitní obor

Vzor přihlášky – Přihláška ke vzdělávání – učební obor

xxxxx

Burzy škol ve školním roce 2021-22 – již proběhly

Strakonice –

České Budějovice –

Písek –

Burza škol online: https://burzaskol.online

 

Důležité odkazy pro volbu povolání

Přijímací zkoušky

(Vyberte si typ školy, předmět a stáhněte si loňské testy i s řešením)

 

Informace, jak bude probíhat přijímací zkouška

 Jak napsat životopis? Zde jsou příklady

  • strukturovaný                RTF,  DOCX
  • strukturovaný dle EU   RTF,  DOCX

Nedostali jste se na střední školu?