Kurzy

  • LVK –  je připraven výcvik pro žáky 7. ročníku. Škola bude přispívat na jednu cestu  ze sponzorských darů.Termín: 13.1. – 19.1. 2018, zajištěno – penzion Kramolín – Lipno.  LVK organizuje p. uč. Marková – vedoucí výcviku, instruktoři – p.uč. Smejkalová, p.uč. Marešová, zdravotník  pí. Zoubková
  • Jazykový kurzse uskuteční pro 4.-6. ročníků od 17.-19.10.2017 v rekreačním zařízení Benešovský mlýn. Platba bude provedena  prostřednictvím  školního účtu, kde jako symbol uveďte rodné číslo dítěte. Bližší informace ohledně pomůcek a letošních témat obdrží vybrané děti v informačním letáku do konce září.Organizuje p.uč Smejkalová.
  • Ekologický pobyt ve Stožci pro žáky 5. ročníků se uskuteční ve dnech 26.-28.3. 2018. Organizuje p.uč. Horáčková
  • Slovinsko – červen 2018  je výměnný pobyt dětí 5. – 6. tříd.  Děti budou moct navštívit rodiny kamarádů, se kterými se setkaly na English campu ve Výšticích. Ubytování bude zařízeno po dvou dětech v rodinách, program zajišťuje slovinská strana. Následující školní rok bychom rádi přivítali slovinské děti v našich rodinách a připravili jim zajímavý program. Jazykem komunikace bude angličtina a  žáci budou vybráni na základě rozhovoru v Aj.