Robotické lego

Kroužek pro děti ze 2. – 4. ročníku, které mají zájem o techniku.

Scházet se budeme každé  pondělí od 14.00 do 15.00 ve školní družině.

Vedoucí kroužku: Růžena Rynešová