Dovedné ruce

Školní rok 2019/2020:

Kroužek je určen pro žáky 5. – 9. ročníku

Termín kroužku: středa 14,00 – 15,30 hod.

Vedoucí kroužku: Mgr. J. Houdková, Mgr. D. Nováčková