Dovedné ruce

Z důvodu nenaplnění kapacity kroužku se v letošním školním roce kroužek neotevře.