Dopravní

Kroužek se skládá ze tří částí:

  • doprava a dopravní předpisy
  • zdravověda
  • praktické jízdy na kole – jízda zručnosti a jízda na dopravním hřišti (DH)

Kroužek bude, v případě zájmu dětí každou středu od 14 do 15 hodin, kdy lichý týden bude pro děti na I.stupni a sudý týden pro žáky na II.stupni.

Kroužek je určen pro žáky od 3. třídy ZŠ.

Začínáme 10.10.2018.

Vedoucí kroužku, Mgr.Jan Linhart