Čtenářský

Čtenářský kroužek 2018/19  pro žáky 3. – 5. tříd

středa 13.00 – 14.30 v knihovně školy

(seznamování se s novými knihami, četba, péče o knihy)

Vedoucí kroužku:

Mgr. Michálková Magdalena