Úvodní slovo k samostatným pracem z přírodopisu

Samostatné domácí práce z přírodopisu

     V každém pololetí docházky na druhý stupeň základní školy probíráme v přírodopisu různé obory věd o živých organizmech nebo neživých strukturách planety Země. Jako vrchol tohoto zkoumání jste pověřeni vypracovat domácí samostatnou práci zabývající se vámi vybraným zástupcem celku nebo – pro nejstarší z vás – vylosovaným tématem. Tyto práce jsou pro vás příležitostí k zapojení do podrobnějšího výzkumu zadaného tématu. Mají vás naučit správnému časovému rozvržení práce, hledání zdrojů v knihách a na internetu a v neposlední řadě i tomu, že vzhled odevzdávané práce musí splňovat estetická hlediska. Známka z takové domácí práce je započítávana do celkové klasifikace jako známka z běžných prověrek.

Nyní zopakuji několik stále platných zásad:

  • dodržujte téma práce a strukturu jeho vypracování – požadavky jsou uvedeny u každého zadání
  • pokud potřebujete poradit, nestyďte se zeptat
  • je lépe odevzdat práci dřív než vše dohánět na poslední chvíli – po termínu odevzdání již konzultace neposkytuji
  • vzhled se také hodnotí – umolousaná stránka vytržená ze sešitu jiného předmětu vašemu dílku na bodech nepřidá

Přeji vám všem šťastnou ruku při výběru témat a to, abyste k předmětu vašeho zkoumání přistoupili s nadšením a zájmem.

Marta Horáčková

Celý článek

8. ročník – herbář

Jméno a příjmení:

Seminární práce z botaniky

Součástí práce je vylisovaná a na čtvrtce A4 nalepená kvetoucí divoce rostoucí bylina, ne chráněná.

Název druhu česky:……………………………………, latinsky:……………………….…………….…,

čeleď:………………..………, řád:………………………….., oddělení:………………..………………

Stanoviště výskytu: popis, kde TVOJE rostlina rostla (les, louka…), jak tam bylo vlhko, na slunci nebo ve stínu, rostla tam sama nebo ve skupině …..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Popis rostliny: velikost: ……………………………..

délka života:……………………………………………………………………………….

Typ kořenového systému: ……………………………………………………….., oddenek: ano – ne

Stonek: druh stonku: (lodyha, stvol, stéblo, dřevitý…)………………………………….,

větvení: ano – ne

lysý – chlupatý

tvar na průřezu (kulatý, hranatý, křidélkatý…)………………………………

List: jednoduchý – složený (uveď typ)

žilnatina: ………………………………………

celkový tvar listu………………………………

tvar okraje listu: ………………………………

postavení na stonku: …………………………..

Květ: oboupohlavný – jednopohlavný (rostlina jednodomá – dvoudomá)

opylování: (čím)………………………………………………………….

samosprašnost – cizosprašnost

souměrnost – pravidelnost (uveď počet os souměrnosti)

Květenství (vyplň pouze tehdy, pokud jej tvá rostlina má):

typ: hroznovité – vrcholičnaté

název:…………..……………………………………………………

pokud se květy v květenství liší tvarem, popiš je:…………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….

velikost květenství (změř průměr nebo délku): ………………………………

Plod:  dužnatý – suchý, druh……………………………………………………………………………..

používá nějaký mechanizmus k rozšiřování? (háčky, křidélka, je jedlý…) ………………………………………………………………………………………….…………………

Význam pro člověka: (nehodící se proškrtni, pokud má rostlina i jiné využití, dopiš je)

jedlá rostlina nebo její část (jaká) …………..………………………………………………

jedovatá

léčivá (na co se používá) …………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………..

okrasná

pícnina

předek zemědělsky využívané rostliny

aromatická

 

Celý článek