Pokyny k platbě LVK

Lyžařský kurz pro žáky 7. a 8. ročníku proběhne v termínu 15. – 20. 01. 2023

Cena kurzu je 4600 Kč.

Částku je nutné uhradit do 16. 11. 2022 na účet školy: 643169379/0800.  Jako variabilní symbol uveďte rodné číslo dítěte. Do poznámky pro příjemce uveďte LVK a jméno dítěte.

Informační schůzka pro rodiče proběhne 20. 10. 2022 v 17 hodin v učebně výtvarné výchovy.

Doučování ve školním roce 2022/23

I v letošním školním roce bude probíhat doučování žáků z Národního plánu obnovy.

Finanční prostředky pochází z Fondu Evropské unie – Next Generation EU

Komu je doučování určené?

  • Zvýšená podpora je nezbytná zejména při vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem, což se ve zvýšené míře týká zejména žáků s nevyhovujícím domácím zázemím či klesající motivaci.
  • Potřeba podpory může ale směřovat i k dalším žákům, kteří nemusí zaostávat v prospěch nijak významně, ale i tak je období distanční výuky zasáhlo (např. velmi omezené či žádné možnosti pro podporování a rozvíjení svého talentu u nadaných žáků).

Žák bude zařazen do doučovací skupiny na základě podepsaného Informovaného souhlasu zákonných zástupců.

Leták