Jarní výtvarná soutěž v ŠD

Ve školní družině proběhla výtvarná soutěž ,,VESELÉ VELIKONOCE“. Děti kreslily zajíčky, malovaná vajíčka a pomlázku. Soutěže se zúčastnilo 61 žáků 1. stupně.

Výsledky soutěže

         1.a 2.třídy

1. Eduard Bartoš 1.B                       Lucie Záveská 2.A

2. Albert Zoch 1.A                            Vendula Kopecká 2.B

3 .Julie Svobodová 1.A                    Ondřej Vondruš 2.A

  3.třídy                                      4. a 5.třídy

1. Anežka Hejsková 3.B                 Jakub Ira 5.B

2. Sylva Slepičková 3. A                Josef Němec 5.B

3.Karolína Kopecká 3.B                Liliana Hečková 4.B

IMG_20220406_211928 (1) IMG_20220406_211911 (1) IMG_20220406_211846

Celý článek

Informace o provozu školy během začátku školního roku

 

Žáci 4. – 9. tříd vstupují do školy hlavním vchodem, žáci 1. – 3. tříd a ranní ŠD vchodem od školního hřiště. Rodiče si děti ze ŠD budou vyzvedávat tamtéž.

Koridor bude v září ještě uzavřen, žáci se do školní jídelny budou přesouvat po chodníku ulicí Komenského. 1. 9. proběhne poučení o bezpečném chování při přesunech. Posílené dozory budou vykonávat pedagogičtí pracovníci. Po obědě (kromě odpoledního vyučování) se žáci již nebudou vracet do hlavní budovy, tašky budou ukládat v provizorní šatně před ŠD. Třídní učitelé dětem zdůrazní odpovědnost za vlastní bezpečnost, zákaz pohybu v okolí stavby a ostražitost při pohybu mezi školními budovami.

1., 6. a 9. 9. budou žáci testováni AG testy, formou samoodběru, na přítomnost Covid-19 (výjimku mají žáci s ukončeným očkováním a ti, kteří prodělali Covid-19 v posledních 180 dnech). Žáci 1. tříd se budou testovat 2. 9. Je také možné doložit výsledek negativního testu ze zdravotnického zařízení. Platí stejná hygienická pravidla jako na konci minulého školního roku (roušky na chodbách, dezinfekce rukou atd.).

Celý článek

Zápis do 1. ročníku

Letošní zápis do 1. tříd proběhne od 1. 4. 2021 do 30. 4. 2021 bohužel bez přítomnosti dětí ve škole.

Na odkazu Zápis do 1. třídy můžete registrovat Vaše dítě k zápisu.

Poté Vám přijde email s konkrétními informacemi.

Prosíme Vás o vyplnění a podepsání přiložené přihlášky, kterou s kopií (fotografií, scanem) rodného listu můžete doručit poštou,  fyzicky do schránky školy u hlavního vchodu, nebo elektronicky na adresu zs.protivin@seznam.cz datovanou nejdříve 1. 4. 2021, nejzazší termín doručení je 30. 4. 2021.

Žádost o odklad nevyžaduje kopii rodného listu, ale je nutné doložit vyjádření PPP a dětského lékaře.

Pokud nemůžete provést zápis elektronicky, přihlášky v papírové podobě budou k dispozici v kanceláři školy a v mateřských školách.

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat na tel. číslech 382251143, 736680128.

 

Tamara Vojtěchová, ředitelka školy

 

 

Celý článek

Novoroční turnaj v badmintonu

 

zuzana

 

V sobotu BAD65.1.2019 se sešli členové kroužku badmintonu a jejich rodiče či sourozenci, aby se utkali v turnaji dvojic. Deset dvojic bojovalo o umístění v dětské a dospělácké skupině, poté se jejich výkony sečetly a odměnily. Bylo to velmi napínavé a úroveň byla velmi dobrá až překvapující, i když se jedná o žáky 1.-3.tříd. Všichni si od začátku roku osvojili techniku hry a dopoledne si užili. Druhá skupina dospělých také poměřila své síly mezi sebou, a ačkoliv bylive skupině lajci i sportovně zdatní, byly výsledky velmi vyrovnané. Na prvních příčkách se umístili: Ella Novotná, Michaela Marková , Radim Čecháček  a David Podlešák se svými rodinnými příslušníky. Poděkování patří všem zúčastněným, rozhodčím a všem, co se podíleli na organizaci akce.

Zuzana Manová – vedoucí kroužku

Celý článek