Příspěvek Nadace ČEZ

Nadace ČEZ, se sídlem Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4, poskytla naší škole nadační příspěvek č. OK 30_18  ve výši 51.035,–Kč k úhradě nákladů na schválený projekt s názvem „Pomáhej pohybem“ v grantovém řízení Oranžové kolo. Příspěvek byl určen na kulturní akce žáků a úhradu dopravy.

Nadační příspěvek základní škola čerpala v průběhu školního roku 2018-2019 na tyto školní akce:

  • příspěvek na dopravu žáků – sportovní akce, workshopy, exkurze do Prácheňského muzea, ZOO Hluboká, exkurze Praha, JE Temelín, zájezd do Národního divadla v Praze, vystoupení pěveckého sboru ve Velešíně, jazykový kurz žáků Nové Hutě, exkurze Příbram, Mirakulum
  • na kulturní akce a přednášky (zeměpisná přednáška o Íránu, přednáška o dospívání,  vzdělávací programy (BESIP – vystoupení na kolech, Jihočeská univerzita České Budějovice – Fakulta rybářství a ochrany vod Vodňany – „Letem vodním světem“ – pro I. stupeň), vstupné do muzea Království času Protivín, vstupné na besedy (Apicentrum vzdělávání Protivín – beseda se včelařem, beseda s rodilým mluvčím).

Nadační příspěvek ve výši 51.035,–Kč byl vyčerpán takto:

na dopravu: 41.874,–Kč

na kulturu:     9.161,–Kč

Spoluúčast žadatele, tj. ZŠ Protivín, na tomto projektu byla ve výši 52 % = 55.894,–Kč.

Děkujeme tímto Nadaci ČEZ za poskytnutí finančních prostředků na školní aktivity. Tento projekt prospěl žákům školy a pomohl ke snížení finanční zátěže rodičů.

Celý článek

Marta_Řežabinec 2019-007

Exkurze osmých tříd do NPR Řežabinec

Konečně se uskutečnila pravidelná exkurze do blízké NPR. Po deštivém a chladném květnu, kdy jsme museli neustále odkládat termín každoroční exkurze, se konečně vyčasilo a my vyrazili. Počasí nám více než přálo, chvílemi jsme s nostalgií vzpomínali na studený máj. Naštěstí všechny organizmy spolupracovaly, takže jsme si prohlédli nejen muzeum v Ražicích, ale při obchůzce rybníka i viděli vše, co bylo plánováno. Díky aktivitě řady žáků i žákyň se podařilo zblízka si prohlédnout např. chráněnou ještěrku obecnou, zlatohlávky, housenku drvopleně nebo pačmeláka, známého spíš jako Pučmeloud – pamatujete se také na Včelí medvídky, že?

Celý článek

Jazykový kurz Nové Hutě 2019

První dubnový týden se vydala skupina 25 dětí a dvě učitelky angličtiny na jazykový kurz na Šumavu, do obce Nové Hutě. Krásné jarní počasí nás provázelo celý týden.  Jeli jsme se naučit nová slovíčka, procvičit angličtinu v konverzacích, zpívat písničky a odpoledne si užít celotýdenní hru. Dopoledne jsme se pilně učili v malých skupinách, kdy trochu jiná forma výuky než ve škole, hraní her, vyplňování pracovních listů a dělání plakátů, dělalo učení trochu zábavnější. Nejvíc se líbila odpolední hra Treasure Hunt, kdy týmy získávaly body a vteřiny, které pak na konci týdne zúročily při hledání pokladu. Také šití rozlišovacích čepiček  a maskování bylo kreativní částí naší hry. Protože bylo počasí celý týden skoro ukázkové, odpoledne jsme se pravidelně vydali posílit naší fyzickou kondici a nadýchat čerstvého vzduchu po krásné šumavské krajině. Pěší výlet do Borové Lady, na Zadov a po pláních s možností nákupu sladké odměny nakonec potěšil i lenochy a kňouraly, kteří si stěžovali na dlouhé vzdálenosti. Všichni jsme si jazykový pobyt užili a tešili se na víkend doma.

35,35,256,260.773621
35,35,256,260.773621

(pozn. Na jazykový kurz byli vybráni žáci dle prospěchu, chování a počtu zameškaných hodin.)

Celý článek

Exkurze “devítek” do Hornického muzea Příbram a do Památníku Vojna

V úterý na “čarodějnice” jsme se vypravili na exkurzi s deváťáky. Jako každoračně jsme spojili prohlídku muzeí tak, aby si žáci utvrdili znalosti ze dvou předmětů – z geologie a z dějepisu. Náročná exkurze proběhla za velice příznivého počasí, nezmokli jsme, ale nebylo ani nesnesitelné horko. Akce se vydařila a v galerii si můžete prohlédnout několik fotografií.

Celý článek