Exkurze 9. ročníků do muzea v Příbrami

Ve čtvrtek po Velikonocích se konečně po dvou letech uskutečnila tradiční exkurze do Hornického muzea v Příbrami a do Památníku uranové těžby Vojna. Akce se zúčastnilo 40 žáků deváté třídy, cílem výpravy bylo zopakování a prohloubení učiva geologie a dějepisu. Hornické muzeum disponuje krásnými expozicemi týkajícími se těžby v největších rudních ložiskách olova a dalších kovů. Děti se také projely hornickým vláčkem, prohlédly si výstavu místních minerálů a dozvěděly se o problémech života v hornických rodinách. Památník uranové těžby Vojna zase velice dobře ilustruje dobu 50. let 20. století, kdy političtí vězňové nuceně dobývali uran. Celodenní exkurze byla nabita informacemi i zážitky, žáci vypracovávali pracovní listy a my, učitelky, doufáme, že to, co viděli, nezapomenou, ale bude to tvořit trvalou součást jejich vzdělání. Velký dík patří také panu řidiči Koflovi, který nás celý den trpělivě vozil.

Celý článek

Exkurze 8. ročníku na Královskou cestu

Dne 26.4.2022 proběhla po třech letech exkurze žáků 8. ročníku do Prahy na tzv. “Královskou cestu”.

Vyšlo nám relativně hezké počasí (nepršelo), děti na místě plnily úkoly do pracovních listů, které na závěr exkurze odevzdaly svým vyučujícím.

Osmáci si prošli korunovační cestu českých králů (i když obráceně – začínáme u Strahovského kláštera a končíme u bývalého Králova dvora, kde dnes místo něj stojí Obecní dům) a na Můstku pak nastoupili na metro a přejeli k obchodnímu centru Nový Smíchov, kde měli cca hodinový rozchod.

Doufejme, že se nezopakuje situace z předchozích dvou let, kdy kvůli “covidu” byly tyto exkurze bez náhrady zrušeny.

 

20220426_122714

Celý článek

3. B v písecké knihovně

V tomto měsíci se třída 3. B již podruhé vypravila na pokračovací interaktivní program do písecké knihovny. Tentokrát se lekce věnovala hledání rozdílů mezi lidovou a autorskou pohádkou a vývojem ústní lidové slovesnosti v čase. Děti se seznámily s českými i zahraničními sběrateli pohádek a vyslechly si ukázky z jejich děl. Děti si také prohlédly knihovnu, poznaly její funkce i možnosti, které návštěvníkům nabízí. Seznámily se se způsoby, jak je možné knihovnu chytře využívat.

IMG_20220426_091004_resized_20220426_062315481 IMG_20220426_095236_resized_20220426_062319083

Celý článek

Výsledky přijímacího řízení

          Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání v Základní škole Protivín, se sídlem 39811 Protivín,
                                                                      Komenského 238
   Ředitel školy rozhodl v souladu s §46, §165 odst. 2 a §183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.,
  o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
             že vyhovuje žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání  v Základní škole Protivín                                                                                    následujícím  žákům.
MŠ1 MŠ2 ostatní
73PDU 471JD O9I64
GCJ6N UBZWT
I23Z5 00002
QZRW1 QMOO4
KFJ6A E15EM
6YBZO OK2FR
ALTC5 5CX9D
00001 S6MZ9
YJEPQ DKU7W
8I95J 8B908
CZL0Y GLSB6
6SANY BUZZA
1BU05 HTSLX
8XJJJ 131GM
6HRRP P7OO6
VP29X 00003
S25X9 4GX4H
FP18U 7ZK68
XVK7P JULGM
 Z důvodu GDPR nejsou uvedena jména uchazečů. Seznam přijatých žáků je tvořen           registračními čísly, pod kterými byly děti registrovány v elektronickém předzápisu.
Seznam dětí i s jejich registračními čísly je k dispozici v kanceláři školy a v příslušné školce.

Celý článek

Eshop školního oblečení

Naše škola navázala spolupráci se společností SCHOOLS UNITED, která, podle svého sloganu “Spojuje lidi ve školách”.

Žáci společnými silami vybrali školní logo, a Schools united vytvořila kolekci našeho vlastního školního oblečení. Každý, kdo má zájem,  si může vybrat dle svého gusta. Věříme, že pro naše žáky, jak současné, tak bývalé, může být školní tričko nebo mikina hezkou památkou na léta strávená na půdě protivínské školy.

Kolekce je dostupná na https://www.kraloveskoly.cz/protivin/. Veškeré podrobné informace naleznete tam.

POZOR!!! Eshop je otevřen pouze do 1. 5. 2022

Celý článek

Žádost o odklad povinné školní docházky

Žádáme všechny rodiče, kteří mají zájem o odklad školní docházky pro své dítě, aby nejpozději do 29. 4. 2022 doručili do školy potřebné dokumenty. Jsou to: zadost-o-odklad-povinne-skolni-dochazky (můžete si ho stáhnout na tomto odkazu nebo je k dispozici ve vaší školce, či v kanceláři školy), potvrzení od dětského lékaře a doporučení z Pedagogicko-psychologické poradny (pokud dítě na vyšetření teprve čeká, je možné ho dodat do školy později).

Děkujeme za spolupráci. ZŠ Protivín

Celý článek

Retroden

Naše škola prožila v pátek 25. 03. 2022 retroden. Děti se na chvíli vrátily do časů svých maminek či babiček, převlékly se do dobového oblečení, o přestávce ochutnaly tradiční svačinu (chléb s paštikou nebo máslem), kterou na chodbách roznášely hostesky ze Žákovského parlamentu, všichni poslouchali o hlavních přestávkách retro písničky z rozhlasu a o velké přestávce někteří z nich využili skákání panáka nebo přes gumu či si mohli zahrát “čáru”.

Škola bude zažívat netradiční dny do konce roku každý měsíc – zapojili jsme se totiž do projektu “Schools United”. Za zorganizování těchto dní (a jejich nafocení) můžeme totiž vyhrát zajímavé odměny, např. míče do tělocvičny apod.

Celý článek

Okresní kolo DěO

Dne 22. 03. 2022 proběhlo okresní kolo olympiády v dějepisu. Naši školu reprezentovali čtyři žáci z 8. a 9. tříd.

Okresní kolo VYHRÁL s počtem 65 bodů Adam Šuta z 9. A. Gratulujeme mu k vítězství a přejeme mnoho úspěchů v krajském kole.

Všem účastníkům děkujeme za reprezentaci školy.

Celý článek

Soutěž “Odlož mobil”

V jihočeských knihovnách vysbírali přes 500 mobilů, nejlepší byli v Protivíně

Protivín (22. března 2022) – Více než 500 starých mobilních telefonů přinesli v poslední době do svých oblíbených knihoven čtenáři v Jihočeském kraji. Do sběrové akce nazvané Odlož mobil v knihovně, kterou společně organizoval krajský odbor životního prostředí a zemědělství s neziskovou společností ASEKOL, se v regionu zapojilo deset institucí s více než šedesátkou sběrných míst. Nejúspěšnější byla se 163 přístroji Městská knihovna Protivín a získala tak od organizátorů na dnešním oficiálním předávání finanční odměnu ve výši 15.000 korun.

„Počet vybraných přístrojů je s ohledem na okolnosti příjemným překvapením, sebrané množství ale nebylo naším hlavním cílem. Chtěli jsme především upozornit na správné způsoby sběru a následnou recyklaci drobných vysloužilých elektrozařízení, které stále řada lidí především z neinformovanosti odhazuje do běžného komunálního odpadu,“ popsal Pavel Peroutka, regionální manažer společnosti ASEKOL pro Jihočeský kraj.

„O příjemná překvapení je v této době nouze, a o to více nás potěšila výhra v soutěži, které se naše knihovna několikrát zúčastnila. Finanční odměnu investujeme do nákupu nových knižních titulů,“ sdělila Sylva Karfíková, ředitelka Městského kulturního střediska, pod které knihovna spadá. Poděkování si podle jejích slov zaslouží i žáci místní základní školy spolu s pedagogy Petrou Čecháčkovou a Radimem Kalným. „Nejen, že se do samotné soutěže zapojili, ale výrazně pomohli Protivínu zvítězit.  Jako poděkování z naší strany uspořádáme pro školu během roku divadelní nebo filmové představení,“ upřesnila Karfíková. Od organizátorů soutěže pak protivínská základní škola za mimořádnou snahu získala poukázku na nákup v některém z píseckých knihkupectví v hodnotě 2.000 korun.

Dohromady se v celém kraji v rámci akce sesbíralo 514 starých mobilních telefonů, které poputují k odborné recyklaci. Díky tomu se řada surovin vrátí zpět do oběhu a nebude potřeba je nově vyrábět, ani těžit. „Potvrdilo se nám, že lidé často mobilní telefony schraňují i několik let, v českých domácnostech jsou podle hrubých odhadů miliony starých nefunkčních přístrojů. Lidé například přinesli na sběrná místa telefony, které už se takřka čtvrtstoletí nevyrábějí, nebo modely, které ve své době vydržely na příjmu bez nutnosti nabíjení i více než týden, což je z dnešního pohledu neuvěřitelné,“ doplnil Peroutka.

Hodnotné ceny v podobě poukázek na nákup knih, nebo knižních publikací získali i čtenáři, kteří k odevzdanému mobilu připojili kontaktní údaje a měli štěstí při losování. Poukázku v hodnotě 2.000 korun obdržel Jiří Procházka z Protivína, poukaz v hodnotě 1.000 korun získává Lenka Radvanová z Bechyně a za 500 korun bude moci nakoupit knihy Jana Doležalová z Vimperka. Další informace jsou k dispozici na stránkách www.odlozmobil.cz. Podobný projekt organizátoři uspořádali nedávno i v Olomouckém kraji a v Kraji Vysočina.

Celý článek