Zápis – změna

Zápis do 1. ročníku –  změny:

Zápis proběhne bez osobní přítomnosti dítěte. Zážitková hodina a výměnné návštěvy učitelů proběhnou v náhradních termínech. Případné žádosti o odklad potvrzují nadále dětský lékař a příslušná PPP.

V mateřských školách obdrželi zákonní zástupci dotazník pro rodiče žáka, který je zároveň žádostí o přijetí.

Vyplněný dokument mohou zákonní zástupci dětí uložit do schránky u hlavního vchodu spolu s prostou kopií rodného listu 

od 1. dubna do 30. dubna 2020. 

V úřední dny (pondělí, středa 8.00 -11.00) lze žádost také podat osobně v kanceláři školy. V tom případě je třeba s sebou vzít rodný list dítěte ke kontrole rodného čísla. 

 

Žádost je také možno zaslat poštou nebo elektronicky (scan) spolu s kopií rodného listu

datovou schránkou nebo na mail školy.

Datová schránka: 2icmrrv

E-mail: zs.protivin@seznam.cz

Celý článek

Důležité upozornění

Po dobu trvání mimořádné situace má kancelář školy: 

ÚŘEDNÍ HODINY V PONDĚLÍ A VE STŘEDU OD 8,00 DO 11,00.

 • v tuto dobu vydáváme:
  • zápisové lístky pro žáky 9. ročníku,
  • formuláře – ošetřovné pro rodiče dětí do 10let na základě předchozí telefonické či emailové domluvy
  • učebnice, které si děti před prázdninami nechaly ve škole.

….

Úkoly pro žáky budou v průběhu pondělí 16. března 2020 uveřejněny na webových stránkách školy.

 • v záhlaví ve složce Předměty po rozkliknutí najdete I. stupeň a II .stupeň po ročnících nebo po předmětech zadání domácí práce s udáním data, od kterého je má žák splnit.
 • žádáme rodiče o součinnost při domácí výuce.

….

INFORMACE O ŠKOLNÍ JÍDELNĚ

 • všichni strávníci mají automaticky odhlášeny obědy.
 • přihlášeny budou předběžně od úterý 14. 4. 2020 .

V Protivíně dne 16. 03. 2020 (aktualizováno 30. 3. 2020)

Za vedení školy

Tamara Vojtěchová

Celý článek

Uzavření Základní školy Protivín

V souladu s celostátním opatřením vlády jsou

od pondělí 16. 3. 2020

škola, školní družina i školní jídelna uzavřeny pro všechny žáky.

 

Toto opatření platí od 11. 3. 2020 až do odvolání.

…..

Děti zůstávají doma, na webových stránkách školy budou zadány úkoly pro jednotlivé ročníky a předměty.

Rodiče malých dětí mají nárok žádat zaměstnavatele o volno. Potvrzení pro zaměstnavatele vystaví škola.

Vážení rodiče, děkujeme předem za pochopení a spolupráci při domácím vyučování.

Za vedení ZŠ Protivín

Tamara Vojtěchová

Celý článek

Etiketa

Ve dnech 21. 02. a 28. 02. proběhl na naší škole pro jednotlivé ročníky program s názvem “Etiketa a školní řád”. Jednalo se o interaktivní vzdělávací pořad s praktickým nácvikem etikety, který byl přizpůsobený školnímu prostředí a věku žáků.

Děti se dozvěděly, jak řešit situace, které nastanou v jídelně, na chodbě školy či jak se chovat ve třídě a při vstupu do kabinetu.

Zopakovaly si s lektorkou hravou formou zásady podávání rukou, zdravení či představování a další aktivity.

Z reakcí dětí vybíráme:

4. třídy se v únoru zúčastnily výchovného pořadu ETIKETA. Naučili jsme se, jak se máme chovat na určitých místech. Hráli jsme si na pana ředitele, paní učitelky i žáky. Všichni jsme se náramně bavili – i paní učitelka. Mluvili jsme o tom celý týden.            (D. Podlešák)

Učili nás, jak se máme chovat v jídelně, šatně, na chodbě i ve třídě. Také jsme se dozvěděli, kdo zdraví první, jak správně sedět a kdo vchází první do dveří. Moc se mi to líbilo.        (K. Šutová)

Dozvěděli jsme se mnoho zajímavých věcí, bylo to zábavné a legrační. Hráli jsme scénky podle připravených kartiček.       (T. Runtová)

Paní lektorka nám odpověděla na všechny naše dotazy, které nás zajímaly.       (M. Křečková)

 

Celý článek

Změny cen ve výkupu papíru

V důsledku krize v odpadovém hospodářství a stále klesající tendenci cen odpadového papíru (viz příloha) jsme nuceni požádat veřejnost o součinnost. Škola nebude (až do odvolání) vybírat karton z důvodu nulové výkupní ceny a poplatku za odvoz.

Vzhledem k tomu, že je ke škole stále přivážen karton, prosíme opět o spolupráci.

Škola bude nadále akceptovat sběr pouze směsného papíru (tj. časopisy, noviny, letáky).

Děkujeme za pochopení.

Celý článek

Maškarní rej

Ve středu 12.2. ožila školní tělocvična hudbou, tancem a smíchem. Konal se zde již tradiční Maškarní rej, který pro své svěřence organizovaly paní vychovatelky ŠD společně se žákovským parlamentem. Jeho členové z 5., 6, a 8. tříd připravili pro děti zábavné úkoly, organizace se ujali naši zkušení    moderátoři Kryštof a Ondra a za mixážní pult se opět postavil oblíbený DJ Adam. Dívky z 9. ročníků nádherně vyzdobily tělocvičnu a “osmačky” pomohly roztančit všechny přítomné.  Ze všech princezen, bojovníků, policistů, víl, šašků, kovbojů, pirátů a dalších pohádkových postav vybrala odborná porota 4 nejlepší masky a jednu nejoriginálnější, které ocenila diplomem a sladkou odměnou.

Myslím, že si všichni zúčastnění společné odpoledne užili, o čemž se můžete přesvědčit v naší fotogalerii nebo na přiloženém odkazu. https://zsprotivin.rajce.idnes.cz/Maskarni_rej_12._2._2020/(https://zsprotivin.rajce.idnes.cz/Maskarni_rej_12._2._2020/)

Moc děkujeme všem, kteří pomáhali.

 

Celý článek