Nabídka zájezdu do Beneluxu

Zveme děti, rodiče a přátele školy ke společnému zájezdu po zemích Beneluxu.

5denní zájezd se uskuteční při dostatečném množství žáků v červnu 2023. 

Trasa: Lucembursko (katedrála Notre Dame s náhrobkem J. Lucemburského), Belgie (hl. město – př. Královský palác, náměstí Grand Place, radnice, “čůrající chlapeček”, Atomium, Evropský parlament), Bruggy (město krajek a čokolády), Nizozemské království (město Gouda a sýrové trhy, skanzen Zaanse Schans či Amsterodam).

Program může být upraven dle aktuální situace na jaře 2023.

Předpokládaná cena: 10.000,-Kč (zahrnuje dopravu, 3x ubytování se snídaní + 1x snídaně po příjezdu do Belgie), nezahrnuje vstupy (cca 60 €) či pojištění na cesty

Zájemci se mohou přihlásit do 21.10.2022.

Informace k LVK

Žákům 7. a 8. tříd byly rozdány přihlášky na LVK, který se uskuteční  15. – 20. 01. 2023 na Kramolíně.

Všichni vyplní přihlášky (“přihlašuji NEBO nepřihlašuji”) a odevzdají do pátku 30. 09. 2022 paní učitelce Markové.

 

Poučení BOZ, eŽK

Žáci byli na začátku školního roku 2022-23 poučeni o BOZ – ŠŘ, chování ve škole a jeho areálu, včasné hlášení úrazů, zákaz užívání a distribuce návykových látek v areálu školy, přísný zákaz nošení nebezpečných předmětů do školy, zákaz používání mobilů a elektrozařízení. Poučení o BOZ je platné i pro jiná sdělení související s provozem školy, anebo aktivitami, kterých se žáci účastní. Před každou akcí proběhne další poučení. Zápisy o BOZ jsou součástí třídní knihy.

Veškerá komunikace bude nadále probíhat skrze eŽK.

Důležitý výňatek ze školního řádu:

Žáci jsou povinni absenci prokazovat v omluvném listu, o který náležitě pečují, ztrátu ohlásí třídnímu učiteli. Ten vydá duplikát, který náležitě označí. Tuto skutečnost prokazatelným způsobem oznámí zákonným zástupcům žáka.

Rodič je povinen kontrolovat zápisy v elektronické i v tištěné (1. – 3. r.) žákovské knížce pravidelně, respektive nahlížet do ní denně.  V případě nedodržení vyzve třídní učitel zákonného zástupce k návštěvě školy a informuje ho o prospěchu a chování žáka osobně.

 

Další informace naleznete na webových stránkách školy: http://www.zsprotivin.cz/index.php/informace-pro-rodice/dokumenty/, resp. http://www.zsprotivin.cz/index.php/category/aktuality/.