OF a KF ve stolním tenisu

Dne 10. 1. 2020 se žáci naší školy zúčastnili okresního kola ve stolním tenisu v Písku. Družstvo chlapců (Bohdan Levita, Jakub Čurda a Kryštof Doubek) obsadilo 1. místo. Družstvo dívek (Viktorie Čurdová, Nikola Koubová a Eliška Němcová) obsadilo rovněž 1. místo. Obě družstva postoupila do krajského finále, které se konalo 16. 1. 2020 v Benešově nad Černou. Družstvo chlapců i dívek zde startovalo ve stejném složení jako na okresním finále v Písku. Chlapci obsadili krásné druhé místo. Dívkám se podařilo vyhrát i tento turnaj a postoupit do republikového finále, které se bude konat v Hostinném na počátku března 2020.

Našim žákům blahopřejeme a děkujeme za výbornou reprezentaci naší školy.

Celý článek

Vyjádření ke sběru papíru

V důsledku krize v odpadovém hospodářství a stále klesající tendenci cen odpadového papíru jsme nuceni požádat veřejnost o součinnost. Škola nebude (až do odvolání) vybírat karton z důvodu nulové výkupní ceny.

Škola bude nadále akceptovat sběr pouze směsného papíru (tj. časopisy, noviny, letáky).

Děkujeme za pochopení.

Celý článek

Workshop 5.ročníků

Naše škola již dlouhodobě spolupracuje s SOU Písek a společně připravujeme workshopy pro naše žáky v oblasti pracovních činností. Tentokrát přišla řada na 5. ročník. Studenti středního odborného učiliště pod vedením pana Grammetbauera strávili v 5.A i v 5.B celé dopoledne a pomáhali našim žákům s výrobou vánočních dekorací z papíru a kartonu. Moc jim děkujeme a těšíme se na další společné akce.

 

Celý článek

Mikulášská nadílka na Klinice dětské hematologie a onkologie FN v Motole

Ve středu 4.12. se zástupci naší školy opět zúčastnili Mikulášské nadílky na Klinice dětské hematologie a onkologie  FN v Motole. Každý rok pomáháme paní Vejvalkové s předáváním dárků a přispíváme na veřejný účet zřízený pod záštitou města Protivín. Chcete-li také přispět, číslo účtu je 712273349/ 0800 do zprávy pro příjemce uveďte své jméno. Děkujeme.

Motol

 

Celý článek

Vánoční dílny

Letos se opět na naší škole konaly vánoční dílny. Žáci druhého stupně se rozdělili do 11 dílen a celé páteční dopoledne pracovali na vánočních ozdobách a dekoracích, které bylo možné zakoupit   v sobotu 30.11. na jarmarku  v kině. Pokud jste se přišli podívat, museli jste uznat, že se letos výrobky   moc povedly a také proto se jich skoro většina prodala. Utržené peníze se vrací zpět k dětem ve formě odměn a diplomů, které dostávají během celého   roku za své zásluhy a různá vítězství. Děkujeme všem žákům za to, že se opět vrhli do práce po hlavě a dokázali vyrobit opravdu krásné dekorace, které zdobí nejednu domácnost v Protivíně. Děkujeme učitelům za kreativní nápady a vedení dílen a také děkujeme všem, kteří na jarmark přišli a naše výrobky si zakoupili.

 

Celý článek

Program Hodina v pohybu

Ve středu 20.11. proběhly hodiny Tv některých tříd na 1. stupni pod vedením Grassroots trenéra mládeže Fotbalové asociace České republiky pro okres Písek Petra Houdka. V rámci programu Hodina v pohybu přišel předat trochu   inspirace učitelům a hlavně spoustu pohybu, radosti a zábavy dětem. Ty si své hodiny opravdu užily, jak je patrné z přiložených fotek.   Více o programu se dozvíte v odkazu níže.
https://mujfotbal.fotbal.cz/skola-v-pohybu-zavitala-uz-do-vice-nez-600-
zakladnich-a-materskych-skol/a9873
(https://mujfotbal.fotbal.cz/skola-v-pohybu-zavitala-uz-do-vice-nez-600-zakladnich-a-materskych-skol/a9873)

Celý článek

Retrotýden

Na naší škole v týdnu od 11. 11. do 15. 11. 2019 probíhá retrotýden. V pondělí jsme úspěšně zahájili výstavou, kterou postupně procházely všechny třídy a v odpoledních hodinách pak dorazili i rodiče či prarodiče našich žáků a další návštěvníci. V pondělí jich přišlo více jak 200.

V úterý se žáci úspěšně popasovali s hrou “čára” o céčka, která probíhala na chodbách.

Ve středu přišli v retrooblečení a čekalo je korzování o velké přestávce na chodbě.

Během celého týdne pak poslouchali, většinou o velké přestávce, hudbu 80. let. Jídelna vařila retro a v hodinách Ov a Rv sledovali film organizace JSNS, do jejíhož projektu jsme se přihlásili a který mapoval události kolem “Sametové” revoluce.

Odkaz na výstavu: https://www.youtube.com/watch?v=A9dfqX-VR7A

 

Celý článek

Poděkování nadaci KONABO

Poděkování  Základní školy Protivín   Ka -logo

Od počátku školního roku 2019/2020 absolvují žáci 2.ročníku ZŠ povinný plavecký výcvik. Náklady na lekce plavání jsou hrazeny z prostředků MŠMT, náklady na cestovné nesou rodiče dětí. Základní škola oslovila s žádostí o poskytnutí příspěvku na uskutečnění této důležité složky vzdělávání nadaci KONABO.

Komunitní nadace Blanicko – Otavská nám vyhověla a poskytla dětem  příspěvek na podporu školního projektu „Pohybem ke zdraví našich dětí 2. tříd“.

Tento příspěvek snížil finanční zatížení rodin a umožnil, aby se všechny děti mohly do projektu plavecké výuky zapojit.

Touto cestou veřejně děkujeme Komunitní nadaci Blanicko – Otavské za její podporu.

Za ZŠ Protivín   T. Vojtěchová

Celý článek