Informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků

Zveme všechny rodiče budoucích prvňáčků na

INFORMAČNÍ SCHŮZKU

16. 6. v 17:00

v aule školy

 

Co všechno se dozvíte?

  • Rozdělení dětí do jednotlivých tříd
  • Informace o fungování ŠD a ŠJ
  • Informace o pomůckách a vybavení pro děti, které již škola zajistila – poprosíme Vás o zaplacení 700Kč na schůzce
  • Informace o vybavení, které budou děti ještě potřebovat – nutné zakoupit do 1. září
  • Informace o možnosti fotografování žáků během měsíce září

 

Přítomni budou obě budoucí třídní učitelky, vedoucí ŠD a ŠJ a vedení školy.

Charitativní maraton

Žákovský parlament ZŠ Protivín charitativní maraton ve spolupráci s Charitou Písek

Kdy? 1. 6. 2022 na školním hřišti

Vstupné – 1 jakákoliv masová konzerva

Každý účastník musí uběhnout alespoň jedno kolečko (200 m).

Třídy budou běhat podle zvláštního rozpisu, široká veřejnost může přijít kdykoliv od 8:00 do 14:00.

Pojďme uběhnout společně alespoň 42,5 km = maraton a přispět na dobrou věc.

Leták

Exkurze 9. ročníků do muzea v Příbrami

Ve čtvrtek po Velikonocích se konečně po dvou letech uskutečnila tradiční exkurze do Hornického muzea v Příbrami a do Památníku uranové těžby Vojna. Akce se zúčastnilo 40 žáků deváté třídy, cílem výpravy bylo zopakování a prohloubení učiva geologie a dějepisu. Hornické muzeum disponuje krásnými expozicemi týkajícími se těžby v největších rudních ložiskách olova a dalších kovů. Děti se také projely hornickým vláčkem, prohlédly si výstavu místních minerálů a dozvěděly se o problémech života v hornických rodinách. Památník uranové těžby Vojna zase velice dobře ilustruje dobu 50. let 20. století, kdy političtí vězňové nuceně dobývali uran. Celodenní exkurze byla nabita informacemi i zážitky, žáci vypracovávali pracovní listy a my, učitelky, doufáme, že to, co viděli, nezapomenou, ale bude to tvořit trvalou součást jejich vzdělání. Velký dík patří také panu řidiči Koflovi, který nás celý den trpělivě vozil.

Jarní výtvarná soutěž v ŠD

Ve školní družině proběhla výtvarná soutěž ,,VESELÉ VELIKONOCE“. Děti kreslily zajíčky, malovaná vajíčka a pomlázku. Soutěže se zúčastnilo 61 žáků 1. stupně.

Výsledky soutěže

         1.a 2.třídy

1. Eduard Bartoš 1.B                       Lucie Záveská 2.A

2. Albert Zoch 1.A                            Vendula Kopecká 2.B

3 .Julie Svobodová 1.A                    Ondřej Vondruš 2.A

  3.třídy                                      4. a 5.třídy

1. Anežka Hejsková 3.B                 Jakub Ira 5.B

2. Sylva Slepičková 3. A                Josef Němec 5.B

3.Karolína Kopecká 3.B                Liliana Hečková 4.B

IMG_20220406_211928 (1) IMG_20220406_211911 (1) IMG_20220406_211846

Exkurze 8. ročníku na Královskou cestu

Dne 26.4.2022 proběhla po třech letech exkurze žáků 8. ročníku do Prahy na tzv. “Královskou cestu”.

Vyšlo nám relativně hezké počasí (nepršelo), děti na místě plnily úkoly do pracovních listů, které na závěr exkurze odevzdaly svým vyučujícím.

Osmáci si prošli korunovační cestu českých králů (i když obráceně – začínáme u Strahovského kláštera a končíme u bývalého Králova dvora, kde dnes místo něj stojí Obecní dům) a na Můstku pak nastoupili na metro a přejeli k obchodnímu centru Nový Smíchov, kde měli cca hodinový rozchod.

Doufejme, že se nezopakuje situace z předchozích dvou let, kdy kvůli “covidu” byly tyto exkurze bez náhrady zrušeny.

 

20220426_122714

3. B v písecké knihovně

V tomto měsíci se třída 3. B již podruhé vypravila na pokračovací interaktivní program do písecké knihovny. Tentokrát se lekce věnovala hledání rozdílů mezi lidovou a autorskou pohádkou a vývojem ústní lidové slovesnosti v čase. Děti se seznámily s českými i zahraničními sběrateli pohádek a vyslechly si ukázky z jejich děl. Děti si také prohlédly knihovnu, poznaly její funkce i možnosti, které návštěvníkům nabízí. Seznámily se se způsoby, jak je možné knihovnu chytře využívat.

IMG_20220426_091004_resized_20220426_062315481 IMG_20220426_095236_resized_20220426_062319083