Ředitelské volno BUDE!!!

Paní ředitelka T. Vojtěchová vyhlašuje 25. a 26. 10. ředitelské volno  z důvodu předběžného nařízení Krajské hygienické stanice.

Zákonní zástupci vytrasovaných žáků budou kontaktováni KHS a poté informováni o dalším postupu. Nové informace budou rovněž vyvěšeny v sekci Aktuality na webu školy. Školní jídelna 25. – 26. 10. 2021 nevaří, všechny děti mají automaticky odhlášené obědy.

Děti v karanténě od 01. 11. 2021 budou mít práci z jednotlivých předmětů na webu školy nebo v Teamsech.

Celý článek

Informace o provozu školy během začátku školního roku

 

Žáci 4. – 9. tříd vstupují do školy hlavním vchodem, žáci 1. – 3. tříd a ranní ŠD vchodem od školního hřiště. Rodiče si děti ze ŠD budou vyzvedávat tamtéž.

Koridor bude v září ještě uzavřen, žáci se do školní jídelny budou přesouvat po chodníku ulicí Komenského. 1. 9. proběhne poučení o bezpečném chování při přesunech. Posílené dozory budou vykonávat pedagogičtí pracovníci. Po obědě (kromě odpoledního vyučování) se žáci již nebudou vracet do hlavní budovy, tašky budou ukládat v provizorní šatně před ŠD. Třídní učitelé dětem zdůrazní odpovědnost za vlastní bezpečnost, zákaz pohybu v okolí stavby a ostražitost při pohybu mezi školními budovami.

1., 6. a 9. 9. budou žáci testováni AG testy, formou samoodběru, na přítomnost Covid-19 (výjimku mají žáci s ukončeným očkováním a ti, kteří prodělali Covid-19 v posledních 180 dnech). Žáci 1. tříd se budou testovat 2. 9. Je také možné doložit výsledek negativního testu ze zdravotnického zařízení. Platí stejná hygienická pravidla jako na konci minulého školního roku (roušky na chodbách, dezinfekce rukou atd.).

Celý článek

Zápis do školní družiny

Zápis do školní družiny na školní rok 2021 -2022 proběhne ve středu 1.9.2021 v prostorách školní družiny od 7,30 hod. do 10,30 hodin.

Zákonní zástupci žáků 1.,2. a 3. ročníků odevzdají řádně vyplněný zápisní lístek a zmocnění pro vyzvedávání dětí. Dokumenty jsou k dispozici ke stažení na webových stránkách školy.

Kritéria pro přijímání dětí do školní družiny

Žáci budou do školní družiny přijímáni v tomto pořadí:

1. Žáci 1. a 2.ročníků

2. Žáci 3.ročníků

3. Dojíždějící žáci 4. a 5.ročníků

Ve školním roce 2021 -2022 budou do školní družiny přijímány děti do naplnění kapacity 120 dětí. Vyzvedávání žáků ze školní družiny bude možné po vyučování a pak až ve 14.00 hodin,14.30hodin,15.00hodin a poté kdykoliv.

Provoz školní družiny bude zahájen 2.9.2021 od 6.00 hodin do 17.00 hodin.

Celý článek

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání v Základní škole Protivín, se sídlem Protivín,

Komenského 238

Ředitelka školy rozhodla v souladu s §46, §165 odst. 2 a §183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.,

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

že vyhovuje žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole Protivín

Seznam přijatých uchazečů  je zveřejněn formou kódů, které jsou zároveň registračním kódem, pod kterým bylo dítě zaregistrováno k zápisu. Přiřazení jmen ke kódům je k dispozici v jednotlivých mateřských školách.

Kódy přijatých žáků na školní rok 2021/2022 najdete v následujícím odkazu

Seznam přijatých žáků

Celý článek