Informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků

Zveme všechny rodiče budoucích prvňáčků na

INFORMAČNÍ SCHŮZKU

16. 6. v 17:00

v aule školy

 

Co všechno se dozvíte?

  • Rozdělení dětí do jednotlivých tříd
  • Informace o fungování ŠD a ŠJ
  • Informace o pomůckách a vybavení pro děti, které již škola zajistila – poprosíme Vás o zaplacení 700Kč na schůzce
  • Informace o vybavení, které budou děti ještě potřebovat – nutné zakoupit do 1. září
  • Informace o možnosti fotografování žáků během měsíce září

 

Přítomni budou obě budoucí třídní učitelky, vedoucí ŠD a ŠJ a vedení školy.

Charitativní maraton

Žákovský parlament ZŠ Protivín charitativní maraton ve spolupráci s Charitou Písek

Kdy? 1. 6. 2022 na školním hřišti

Vstupné – 1 jakákoliv masová konzerva

Každý účastník musí uběhnout alespoň jedno kolečko (200 m).

Třídy budou běhat podle zvláštního rozpisu, široká veřejnost může přijít kdykoliv od 8:00 do 14:00.

Pojďme uběhnout společně alespoň 42,5 km = maraton a přispět na dobrou věc.

Leták

Jarní výtvarná soutěž v ŠD

Ve školní družině proběhla výtvarná soutěž ,,VESELÉ VELIKONOCE“. Děti kreslily zajíčky, malovaná vajíčka a pomlázku. Soutěže se zúčastnilo 61 žáků 1. stupně.

Výsledky soutěže

         1.a 2.třídy

1. Eduard Bartoš 1.B                       Lucie Záveská 2.A

2. Albert Zoch 1.A                            Vendula Kopecká 2.B

3 .Julie Svobodová 1.A                    Ondřej Vondruš 2.A

  3.třídy                                      4. a 5.třídy

1. Anežka Hejsková 3.B                 Jakub Ira 5.B

2. Sylva Slepičková 3. A                Josef Němec 5.B

3.Karolína Kopecká 3.B                Liliana Hečková 4.B

IMG_20220406_211928 (1) IMG_20220406_211911 (1) IMG_20220406_211846

3. B v písecké knihovně

V tomto měsíci se třída 3. B již podruhé vypravila na pokračovací interaktivní program do písecké knihovny. Tentokrát se lekce věnovala hledání rozdílů mezi lidovou a autorskou pohádkou a vývojem ústní lidové slovesnosti v čase. Děti se seznámily s českými i zahraničními sběrateli pohádek a vyslechly si ukázky z jejich děl. Děti si také prohlédly knihovnu, poznaly její funkce i možnosti, které návštěvníkům nabízí. Seznámily se se způsoby, jak je možné knihovnu chytře využívat.

IMG_20220426_091004_resized_20220426_062315481 IMG_20220426_095236_resized_20220426_062319083

Výsledky přijímacího řízení

          Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání v Základní škole Protivín, se sídlem 39811 Protivín,
                                                                      Komenského 238
   Ředitel školy rozhodl v souladu s §46, §165 odst. 2 a §183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.,
  o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
             že vyhovuje žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání  v Základní škole Protivín                                                                                    následujícím  žákům.
MŠ1 MŠ2 ostatní
73PDU 471JD O9I64
GCJ6N UBZWT
I23Z5 00002
QZRW1 QMOO4
KFJ6A E15EM
6YBZO OK2FR
ALTC5 5CX9D
00001 S6MZ9
YJEPQ DKU7W
8I95J 8B908
CZL0Y GLSB6
6SANY BUZZA
1BU05 HTSLX
8XJJJ 131GM
6HRRP P7OO6
VP29X 00003
S25X9 4GX4H
FP18U 7ZK68
XVK7P JULGM
 Z důvodu GDPR nejsou uvedena jména uchazečů. Seznam přijatých žáků je tvořen           registračními čísly, pod kterými byly děti registrovány v elektronickém předzápisu.
Seznam dětí i s jejich registračními čísly je k dispozici v kanceláři školy a v příslušné školce.

 

Eshop školního oblečení

Naše škola navázala spolupráci se společností SCHOOLS UNITED, která, podle svého sloganu “Spojuje lidi ve školách”.

Žáci společnými silami vybrali školní logo, a Schools united vytvořila kolekci našeho vlastního školního oblečení. Každý, kdo má zájem,  si může vybrat dle svého gusta. Věříme, že pro naše žáky, jak současné, tak bývalé, může být školní tričko nebo mikina hezkou památkou na léta strávená na půdě protivínské školy.

Kolekce je dostupná na https://www.kraloveskoly.cz/protivin/. Veškeré podrobné informace naleznete tam.

POZOR!!! Eshop je otevřen pouze do 1. 5. 2022

Žádost o odklad povinné školní docházky

Žádáme všechny rodiče, kteří mají zájem o odklad školní docházky pro své dítě, aby nejpozději do 29. 4. 2022 doručili do školy potřebné dokumenty. Jsou to: zadost-o-odklad-povinne-skolni-dochazky (můžete si ho stáhnout na tomto odkazu nebo je k dispozici ve vaší školce, či v kanceláři školy), potvrzení od dětského lékaře a doporučení z Pedagogicko-psychologické poradny (pokud dítě na vyšetření teprve čeká, je možné ho dodat do školy později).

Děkujeme za spolupráci. ZŠ Protivín