Aktualizované upozornění

Po dobu trvání mimořádné situace má kancelář školy

ÚŘEDNÍ HODINY   VŽDY  V  PONDĚLÍ  a   VE  STŘEDU 

od    8,00  do  11,00.

V tuto dobu vydáváme:

  • zápisové lístky pro žáky 9. ročníku,
  • formuláře – ošetřovné pro rodiče dětí do 13 let (telefonická nebo mailová domluva předem je vítána, předejdeme zbytečnému čekání),
  • učebnice, které si děti před prázdninami nechaly ve škole.

 

Úkoly pro žáky jsou od pondělí 16. března 2020 uveřejňovány na webových stránkách školy  (stačí zadat do vyhledávače heslo Základní škola Protivín).

V záhlaví ve složce Předměty po rozkliknutí  najdete I. stupeň po ročnících a II. stupeň nebo po předmětech zadání domácí práce s udáním data, od kterého je má žák splnit.

Ve složce Předměty jsou také informace a úkoly pro děti, které navštěvují hodiny speciálního pedagoga.

Žádáme rodiče o součinnost při domácí výuce.

 

INFORMACE O ŠKOLNÍ JÍDELNĚ

Všichni strávníci mají automaticky odhlášeny obědy.

V Protivíně  dne  30. 03. 2020    

Za vedení školy Tamara Vojtěchová

Zápis – změna

Zápis do 1. ročníku –  změny:

Zápis proběhne bez osobní přítomnosti dítěte. Zážitková hodina a výměnné návštěvy učitelů proběhnou v náhradních termínech. Případné žádosti o odklad potvrzují nadále dětský lékař a příslušná PPP.

V mateřských školách obdrželi zákonní zástupci dotazník pro rodiče žáka, který je zároveň žádostí o přijetí.

Vyplněný dokument mohou zákonní zástupci dětí uložit do schránky u hlavního vchodu spolu s prostou kopií rodného listu 

od 1. dubna do 30. dubna 2020. 

V úřední dny (pondělí, středa 8.00 -11.00) lze žádost také podat osobně v kanceláři školy. V tom případě je třeba s sebou vzít rodný list dítěte ke kontrole rodného čísla. 

 

Žádost je také možno zaslat poštou nebo elektronicky (scan) spolu s kopií rodného listu

datovou schránkou nebo na mail školy.

Datová schránka: 2icmrrv

E-mail: zs.protivin@seznam.cz