Den otevřených dveří

Za krásného slunného počasí proběhl na naší škole v sobotu 2. 10. 2021 Den otevřených dveří.

Slavnostního zahájení se v 10:00 hod. zúčastnil pan starosta Jaromír Hlaváč, senátor Tomáš Fiala, poslanec Parlamentu ČR Jan Bauer, vícehejtman Jihočeského kraje Tomáš Hajdušek, ředitelka školy Tamara Vojtěchová a další hosté. Slavnostním přípitkem na dopravním hřišti pak symbolicky popřáli pedagogům a dětem, aby se jim ve škole dobře učilo.

Jak poznamenal v proslovu pan senátor Tomáš Fiala: “Vážení, dokud generálové budou brát víc než učitelé, nebude na světě mír, tak ať se Vám tady daří.”

Celkem přišlo asi sto návštěvníků, kteří obdivovali zrekonstruované učebny či venkovní prostory. Návštěvníků se ujali jak průvodci z řad zástupců města, tak i firem vykonávajících stavební práce, či samotní učitelé, kteří provázeli přítomné  celou školou – od sborovny, přes nově vytvořené počítačové učebny, či dílny až po koridor, kterým vstoupili do pavilonu a prostoru družin.

 

 

Celý článek

Výsledky voleb do Školské rady

Ve dnech 20.-21.09.2021 se uskutečnily online volby dvou zástupců za rodiče do Školské rady.

Na základě výsledků se členy ŠR stávají:

J. Bízek (43,9 %) a J. Jelínek (29,2 %).

Všem hlasujícím děkujeme. Se zvolenými členy se těšíme na vzájemnou a podnětnou spolupráci.

Za ŠR P. Čecháčková

 

Celý článek

Návrat k prezenční výuce od 24. 5. 2021

Návrat k prezenční výuce od 24. 05. 2021 

 • Žáci budou 1x týdně, vždy v pondělí, testováni AG testy. Testy jsou neinvazivní, žáci si je budou provádět sami ve třídě, po instruktáži příslušného vyučujícího v hodině a pod jeho dohledem. Žáci, kteří zahájí docházku v jiný než testovací den, budou otestováni v den nástupu.
 • Žáci, kteří byli testováni s pozitivním výsledkem a mají již ukončenou izolaci, budou od  školního testování osvobozeni na dobu 90 dnů od pozitivního testu. Rodič musí ukončenou karanténu doložit.
 • V případě odmítnutí testování nemůžeme žáka přijmout k prezenční výuce. Nadále se bude vzdělávat distančně, přičemž škola nebude zajišťovat online vysílání. Žák se bude vzdělávat podle týdenních plánů, které vyučující dávají na web školy, resp. do Teams. Žák bude poté přezkoušen.
 • Žádný žák s příznaky jakéhokoliv onemocnění nebude do školy vpuštěn. V případě zhoršení zdravotního stavu žáka během vyučování z jakéhokoliv důvodu budou rodiče telefonicky vyzváni k jeho okamžitému vyzvednutí.
 • Žáci jsou povinni po celou dobu vyučování nosit chirurgickou roušku, dodržovat nařízená hygienická opatření včetně dezinfekce rukou a pohybovat se pouze ve vymezeném prostoru školy.
 • I nadále platí zákaz vstupu cizích osob do školy před a během vyučování.
 • Od 24. 05. 2021 se vrací opět rozvrhy z počátku školního roku (včetně odpoledního vyučování). Žáci (zejm. na II. stupni) se budou opět  “stěhovat” na různé předměty (jazyky, odborné předměty apod.).
 • Všichni žáci mají přihlášené obědy. Případné odhlášení, resp. změnu v přihlášení obědů je možné provést přes www.strava.cz.

Celý článek

Rotační výuka od 10. 5. 2021 (2. stupeň)

Návrat žáků 2. stupně do školy od 10. 5. 2021    

10. 5. 2021 dojde k návratu části žáků II. stupně do školy. Výuka bude probíhat tzv. rotačním způsobem, což znamená, že se budou po týdnu střídat žáci při práci doma a ve škole.

 • 10. 5. 2021 nastoupí do školy 6. a 8. ročník.
 • Žáci budou 2x týdně, vždy v pondělí a ve čtvrtek, testováni AG testy. Testy jsou neinvazivní, žáci si je budou provádět sami ve třídě, po instruktáži příslušného vyučujícího v hodině a pod jeho dohledem. Žáci, kteří zahájí docházku v jiný než testovací den, budou otestováni v den nástupu.
 • Žáci, kteří byli testováni s pozitivním výsledkem a mají již ukončenou izolaci, budou od  školního testování osvobozeni na dobu 90 dnů od pozitivního testu. Rodič musí ukončenou karanténu doložit.
 • V případě odmítnutí testování nemůžeme žáka přijmout k prezenční výuce. Nadále se bude vzdělávat distančně, přičemž škola nebude zajišťovat online vysílání. Žák bude plnit úkoly, které mu vyučující poskytne (Teams, web apod.).
 • Žádný žák s příznaky jakéhokoliv onemocnění nebude do školy vpuštěn. V případě zhoršení zdravotního stavu žáka během vyučování z jakéhokoliv důvodu budou rodiče telefonicky vyzváni k jeho okamžitému vyzvednutí.
 • Žáci jsou povinni po celou dobu vyučování nosit chirurgickou roušku, dodržovat nařízená hygienická opatření včetně dezinfekce rukou a pohybovat se pouze ve vymezeném prostoru školy.
 • I nadále platí zákaz vstupu cizích osob do školy před a během vyučování.
 • Rozvrhy jednotlivých tříd budou k dispozici na webu školy, jsou odlišné od online rozvrhů. Třídní učitelé své žáky se změnami v rozvrzích již seznámili.
 • Všichni žáci mají přihlášené obědy. Případné odhlášení, resp. změnu v přihlášení obědů je možné provést přes www.strava.cz.

Celý článek

Konzultační online hodiny

Informace pro rodiče:

Ve středu dne 11.11.2020 je možné zkontaktovat ve vymezeném čase (přes účet žáka) učitele, se kterým by rodič potřeboval mluvit. Níže jsou uvedeny časy, ve kterých zákonný zástupce jednotlivé vyučující zastihne.

 

6. ročník 16:00-16:30 8. ročník 17:00-17:30
7. ročník 16:30-17:00 9. ročník 17:30-18:00

Celý článek

Ukončení školního roku

Ředitelka školy vyhlašuje na 25. – 30. 06. 2020 ředitelské volno z důvodu zahájení rekonstrukce historické budovy (fasáda a střecha).

Školní rok bude ukončen ve středu 24. 06. 2020 rozdáním vysvědčení.

Školní jídelna ani školní družina nebudou 24. 06. v provozu.

Vysvědčení bude vydáváno ve středu 24. 06. od 8 hod. celým třídám. Bližší informace podají třídní učitelé. Nevydaná vysvědčení budou k vyzvednutí v kanceláři školy: do pátku 26. 06. od 8:00 do 12:00 hod.

Úřední den během prázdnin: středa 9:00-11:00 hod.

Celý článek

Vracení záloh na zájezdy

Škola bude vracet zálohy na zájezdy Legoland a Itálie:

 • v pondělí a ve středu od 08:00 do 11:00 hod. v kanceláři školy
 • nebo na žádost rodiče je možné zálohu předat dítěti proti podpisu v ŽK v době konzultací

pozn. Některé zálohy již byly vráceny na rodičovských schůzkách.

 

Peníze za jazykový kurz nemohou být zatím vyplaceny, protože ubytovací zařízení ještě neposlalo domluvenou zálohu zpět.

Celý článek

Harmonogram rodičovských schůzek

 

HARMONOGRAM RODIČOVSKÝCH SCHŮZEK

16:00 16:00 17:00 17:00
Aula učebna Vv Aula učebna Vv

online forma

(tel., email)

PONDĚLÍ 1.6. 7.A 9. A 8. B 8. A
ÚTERÝ 2.6. 2. B 5. A 6. A 7. B 6. C
STŘEDA 3. 6. 3. B 2. A
ČTVRTEK 4. 6. 9. B  

….

Vyučující následujících tříd neorganizují prezenční třídní schůzky, protože jsou s rodiči v neustálém kontaktu:

 • 1. A, B
 • 3. A
 • 4. A, B
 • 5. B
 • 6. B

Hygienická pravidla:

 • dezinfekce u vstupu
  • vstup od školního hřiště pro rodiče dětí z pavilonu
  • vstup hlavním vchodem pro rodiče dětí ze staré budovy
 • rouška
 • dodržování rozestupů
 • nejsou organizovány individuální konzultační hodiny jednotlivých vyučujících
  • podklady k hodnocení předají třídní učitelé

Celý článek