Pernštejni v hale

Dne 21. 1. 2019 se v hale uskutečnilo nadvakrát představení skupiny “Pernštejni”  s názvem Caesar. V prvním bloku, přizpůsobeném mladším dětem, zhlédli představení žáci 4.-6. ročníku, poté v druhém bloku 7.-9. ročník. Námětem vystoupení byl počátek císařství ve starověkém Římě, osudy jednotlivých císařů, jejich vrtochy, úspěchy či prohry. Děti měly možnost sestavit si želvu (římský způsob obrany), viděly souboj dvou gladiátorů či Caesarův konec.

Če-Pernštejni želva_I

Če-Pernštejni želva_2_II

Celý článek

Postup do krajského kola Dějepisné olympiády

Dne 16. 1. 2019 se uskutečnilo okresní kolo olympiády z Dějepisu. Naši školu zastupovali tři žáci, přičemž Kryštof Kalina se umístil na krásném třetím místě, Pavlína Čecháčková na sedmém místě a do patnáctky nejlepších záků se probojovala i deváťačka Zuzka Šourková z celkového počtu třiceti zúčastněných.

Úspěchem není jen umístění, ale i možnost reprezentovat naši školu v kole krajském. Kryštof Kalina a Pavlína Čecháčková totiž pojedou 22. 3. 2019 do Českých Budějovic, kde se uskuteční krajské kolo DO.

Celý článek

Školní kolo olympiády z dějepisu

„Za poznáním, za obchodem i za prací aneb Cesty jako tepny civilizace”.

Na konci listopadu proběhlo školní kolo olympiády z dějepisu, jehož se zúčastnilo 20 žáků z 8. – 9. tříd. Z celkového počtu 70 bodů dosáhla nejlepšího výsledku Pavlína Čecháčková z 8. A s 65 body, na 2. místě se umístil Kryštof Kalina z 9. B s 63 body a na třetím místě skončila Zuzana Šourková rovněž z 9. B s 61 body. Všichni tři budou reprezentovat naši školu v okresním kole, které se uskuteční 16. 1. 2019 v Písku.

Celý článek

Úspěch protivínských žáků v historické soutěži Prácheňského muzea

Prácheňské muzeum vyhlásilo soutěž Příběh mého pradědečka. Na naší škole se jej zúčastnili žáci 8. a 9. tříd. Celkem odevzdalo svou práci 38 žáků. Někteří neměli svého pradědečka přímo ve válce, a tak jen vyplnili pracovní list s informacemi, které zjistili. Další popisovali svého pradědečka, který bojoval na rakousko-uherské straně (na tyto vojáky se ve “stínu” legionářů dost často zapomíná), a ostatní ty, kteří bojovali v legiích ať již na Rusi, nebo v Itálii, či Francii.  Mnohdy našli i rodný list, či fotografie pradědečka v uniformě. Mezi těmito žáky se našli i tací, kteří měli oba pradědečky ve “Velké válce”, a tak odevzdali příběh obou. Sešlo se hodně příběhů, fotografií, dopisů z války, či archivních informací.

Soutěže se zúčastnili žáci z následujících škol: ZŠ E. Beneše, ZŠ J. Husa, ZŠ J. K. Tyla, ZŠ T. G. Masaryka, ZŠ Protivín a Gymnázia Písek. V kategorii pro 2. stupeň ZŠ bylo oceněno (bez určení pořadí) celkem 8 žáků, z toho naše škola získala hned 4 ocenění,  a to: Karolína Příhodová 8.B, Marek Lafata 9.B, Barbora Svatková 8. A a Anna Viktorová 9.B.

Ocenění žáci si přebírají své ocenění 3. června, kdy proběhne na nádvoří Prácheňského muzea slavnostní vyhlášení výsledků soutěže u příležitosti muzejní noci legionářské.

Všem žákům, kteří se soutěže zúčastnili, děkuji a oceněných gratuluji.

29.5. – 31.5. je v Aule naší ZŠ nainstalována putovní výstava, kterou škole zapůjčila Československá obec legionářská.

P. Čecháčková

Celý článek