Harmonogram rodičovských schůzek

 

HARMONOGRAM RODIČOVSKÝCH SCHŮZEK

16:00 16:00 17:00 17:00
Aula učebna Vv Aula učebna Vv

online forma

(tel., email)

PONDĚLÍ 1.6. 7.A 9. A 8. B 8. A
ÚTERÝ 2.6. 2. B 5. A 6. A 7. B 6. C
STŘEDA 3. 6. 3. B 2. A
ČTVRTEK 4. 6. 9. B  

….

Vyučující následujících tříd neorganizují prezenční třídní schůzky, protože jsou s rodiči v neustálém kontaktu:

 • 1. A, B
 • 3. A
 • 4. A, B
 • 5. B
 • 6. B

Hygienická pravidla:

 • dezinfekce u vstupu
  • vstup od školního hřiště pro rodiče dětí z pavilonu
  • vstup hlavním vchodem pro rodiče dětí ze staré budovy
 • rouška
 • dodržování rozestupů
 • nejsou organizovány individuální konzultační hodiny jednotlivých vyučujících
  • podklady k hodnocení předají třídní učitelé

Celý článek

Informace k nástupu I. stupně od 25. 05.

Dítě  musí být vybaveno 2 rouškami v sáčku. Dezinfekční prostředky jsou k dispozici ve škole.

Příchod do školy proběhne následovně:

 • vstup do školy je možný od 7:40 hod.
 • bude probíhat plynule bez vyzvedávání žáků učitelem před školou (ten zajišťuje dozor v šatnách)
 • 1., 2. třída vstupuje od školního hřiště
 • 3., 4., 5. třída vstupuje vchodem do koridoru

Rodiče do prostoru školy a školního hřiště NESMÍ vstupovat.

….

Dopolední výuka začíná v 8:00 a končí odchodem dětí na oběd po školních skupinách:

 • 1. ročník v 11:30
 • 2. ročník v 11:45
 • 3. ročník v 12:00
 • 4. + 5. ročník ve 12:15

Žáci 4.-5. ročníku odcházejí po obědě domů.

V odpoledních školních skupinách zůstávají jen přihlášení žáci 1. – 3. ročníku (max. do 16:00 hod.)

 • Odchod je upraven podle následujícícho harmonogramu:
  • rodiče vyrozumí třídní učitelku o čase odchodu z odpolední školní skupiny
   • první odchod ze školní skupiny je ve 12 hod.
   • další následuje v půlhodinových intervalech
  • děti budou odvedeny do šatny a za dozoru pedagogického pracovníka potom k východu školy
  • odpoledne se odchází vstupem u školního hřiště (z důvodu aktivit na školním hřišti)

Formulář ke stažení: Zájem o školní odpolední skupinu (ŠD) od 25.5.

Celý článek

Informace k návratu I. stupně do školy

Od 25. 05 je umožněn návrat žáků I. stupně do školy za těchto podmínek:

Do 18. 05. zákonný zástupce nahlásí zájem o výuku svého dítěte a v tomto případě  je povinen doručit do kanceláře školy “Čestné prohlášení” (popř. vhodit do schránky u hlavního vchodu školy nebo naskenovat a poslat emailem). Ke stažení zde: Čestné prohlášení 

Formulář “Čestného prohlášení” je k dispozici i ve složce na nástěnce u hlavního vchodu školy.

Organizace ve škole je následující:

Nahlášené děti jsou zařazeny na dopolední výuku do školních skupin. Žáka nelze zařadit do školní skupiny dle nařízení MŠMT později než k 25. 05. 2020 . Tyto skupiny jsou neměnné do 30. 06. 2020.

Rozvrh hodin od 25. 05. bude upřesněn podle zájmu o výuku po 18. 05. Pro ostatní pokračuje distanční výuka.

Ranní družina není na základě nařízení MŠMT otevřena. Odpolední neměnné školní skupiny začínají svou činnost po ukončení dopolední výuky, ale provoz je max. do 16:00 hod. Odpolední zájmová činnost nahrazuje tradiční třídy družiny jen 1. – 3. ročníku.

Školní jídelna je od 25. 05. otevřena jen pro žáky, kteří jsou přihlášeni k výuce.

 

Celý článek

Informace k návratu 9. ročníku do školy

Od 11. 05. je umožněn návrat žákům 9. ročníku za účelem přípravy na přijímací zkoušky.

Do 07. 05. zákonný zástupce nahlásí zájem o výuku svého dítěte a v tomto případě  je povinen vyplnit a doručit do kanceláře školy “Čestné prohlášení” (popř. vhodit do schránky u hlavního vchodu školy nebo naskenovat a poslat emailem), jinak se žák nemůže účastnit výuky. Tento formulář je ke stažení zde: Čestné prohlášení

V případě potřeby ho najdete také na nástěnce u hlavního vchodu školy.

Konzultace k přijímacím zkouškám jsou v pondělí a ve středu od 8:30 do 10:45 (zejm. Čj, M). Zájem a organizaci zajišťují vyučující M. Horáčková, M. Žofková a L. Přástková.

Děti jsou rozdělené do neměnných skupin. 1. skupina je tvořena žáky, kteří se účastnili pravidelně skypové výuky p. uč. Přástkové. Zbývající žáci tvoří 2. skupinu.

Celý článek

Změny cen ve výkupu papíru

V důsledku krize v odpadovém hospodářství a stále klesající tendenci cen odpadového papíru (viz příloha) jsme nuceni požádat veřejnost o součinnost. Škola nebude (až do odvolání) vybírat karton z důvodu nulové výkupní ceny a poplatku za odvoz.

Vzhledem k tomu, že je ke škole stále přivážen karton, prosíme opět o spolupráci.

Škola bude nadále akceptovat sběr pouze směsného papíru (tj. časopisy, noviny, letáky).

Děkujeme za pochopení.

Celý článek

Poznávací zájezd Paříž

Ve dnech 16.- 19. 9. 2019 se uskutečnil dlouho očekávaný zájezd do Paříže. Odjížděli jsme po 20. hodině večer a v ranních hodinách jsme dorazili k pařížskému Disneylandu. Tam děti strávily celý den a užívaly si atrakcí, které zpodobňovaly jednotlivé “disneyovské” postavy a příběhy. V pozdních večerních hodinách jsme se ubytovali v Ibis budget hotel. Po snídani jsme vyrazili na okružní jízdu Paříží a kolem poledne jsme si užívali výhledu na Paříž z Eiffelovy věže. Odpoledne jsme se projeli metrem k Vítěznému oblouku, prošli se po Champs Elysées a navštívili Louvre. Vpodvečer jsme prošli kolem Seiny ke katedrále Notre Dame a nakonec jsme se dojeli podívat na Sacré Coeur. Poté jsme odjeli domů, kam jsme dorazili následující den ve 14 hodin.

Celý článek

Úklid města a okolí

Dne 17. 4. 2019 se uskutečnila již tradiční úklidová akce města a jeho okolí ve spolupráci s technickými službami města Protivín.

Dětem byly se svými učiteli přiděleny trasy, na kterých se snažily vysbírat co největší množství nepořádku, který tam rozhodně nepatří. Jako každý rok i letos jsme opět nemile překvapeni stylem úklidu našich spoluobčanů. I když se snažíme ve škole výchovně působit, stále nás vyučující a samozřejmě i děti překvapuje, jak někteří lidé pojmou možnost “uklidit” svůj odpad do přírody. Na každé trase se někde objevilo takové “překvápko” a mnohdy pytle dodané technickými službami nestačily pojmout množství nalezeného odpadu. Přitom by stačilo tak málo – využít pro odpad kontejnery, popelnice, nebo sběrné středisko v Zabořské ulici.

Fotka na sjezdu k Bramacu dokládá, jak moc si někteří ze spoluobčanů neváží přírody. Velký podíl na tom zřejmě budou mít i “kamioňáci”, kteří využívají přilehlého okolí nejen k povinné pauze a odpočinku.

Če-IMG_20190417_114807

Celý článek

Exkurze do Prácheňského muzea

Dne 29. 3. 2019 se uskutečnila za pěkného počasí dějepisná exkurze 7. tříd do Písku (Prácheňské muzeum). Děti byly rozděleny na dvě skupiny. Jedna zažívala středověk v Prácheňském muzeu, druhá chodila kolem “středověkých” hradeb a zjišťovala, co všechno o Písku vlastně neví. Asi po hodině a půl se skupiny prohodily.

V muzeu děti přivítal muzejní pedagog v dobovém obleku prostého venkovana. Ukázal jim jednotlivé složky oděvu a poučil je o rozdílu mezi plátnem a suknem, nebo o tom, jak dlouho vydrží ručně šité boty z hovězí kůže a co to znamená boty bez okolků. V Rytířském sále zase razily denáry a skládaly z kostek podobu tehdejšího hradu. Nakonec si vyzkoušely dobové kostýmy.

Venku děti putovaly s pracovním listem kolem “hradeb” a “s očima navrch hlavy” zjišťovaly, kde jsou domovní znamení, nebo na kterém domě se nachází sochy ctností, nebo které stavbě Písečtí říkají “Baba”.

Na závěr exkurze dostali žáci krátký rozchod v Tescu a vlakem se dovezli před půl druhou odpoledne domů.

Če_20190329_103204 Če_20190329_103236 Če_20190329_103341 Če_20190329_103527 Če_20190329_103541

 

Celý článek