Konzultační online hodiny

Informace pro rodiče:

Ve středu dne 11.11.2020 je možné zkontaktovat ve vymezeném čase (přes účet žáka) učitele, se kterým by rodič potřeboval mluvit. Níže jsou uvedeny časy, ve kterých zákonný zástupce jednotlivé vyučující zastihne.

 

6. ročník 16:00-16:30 8. ročník 17:00-17:30
7. ročník 16:30-17:00 9. ročník 17:30-18:00

Celý článek

Ukončení školního roku

Ředitelka školy vyhlašuje na 25. – 30. 06. 2020 ředitelské volno z důvodu zahájení rekonstrukce historické budovy (fasáda a střecha).

Školní rok bude ukončen ve středu 24. 06. 2020 rozdáním vysvědčení.

Školní jídelna ani školní družina nebudou 24. 06. v provozu.

Vysvědčení bude vydáváno ve středu 24. 06. od 8 hod. celým třídám. Bližší informace podají třídní učitelé. Nevydaná vysvědčení budou k vyzvednutí v kanceláři školy: do pátku 26. 06. od 8:00 do 12:00 hod.

Úřední den během prázdnin: středa 9:00-11:00 hod.

Celý článek

Vracení záloh na zájezdy

Škola bude vracet zálohy na zájezdy Legoland a Itálie:

 • v pondělí a ve středu od 08:00 do 11:00 hod. v kanceláři školy
 • nebo na žádost rodiče je možné zálohu předat dítěti proti podpisu v ŽK v době konzultací

pozn. Některé zálohy již byly vráceny na rodičovských schůzkách.

 

Peníze za jazykový kurz nemohou být zatím vyplaceny, protože ubytovací zařízení ještě neposlalo domluvenou zálohu zpět.

Celý článek

Harmonogram rodičovských schůzek

 

HARMONOGRAM RODIČOVSKÝCH SCHŮZEK

16:00 16:00 17:00 17:00
Aula učebna Vv Aula učebna Vv

online forma

(tel., email)

PONDĚLÍ 1.6. 7.A 9. A 8. B 8. A
ÚTERÝ 2.6. 2. B 5. A 6. A 7. B 6. C
STŘEDA 3. 6. 3. B 2. A
ČTVRTEK 4. 6. 9. B  

….

Vyučující následujících tříd neorganizují prezenční třídní schůzky, protože jsou s rodiči v neustálém kontaktu:

 • 1. A, B
 • 3. A
 • 4. A, B
 • 5. B
 • 6. B

Hygienická pravidla:

 • dezinfekce u vstupu
  • vstup od školního hřiště pro rodiče dětí z pavilonu
  • vstup hlavním vchodem pro rodiče dětí ze staré budovy
 • rouška
 • dodržování rozestupů
 • nejsou organizovány individuální konzultační hodiny jednotlivých vyučujících
  • podklady k hodnocení předají třídní učitelé

Celý článek

Informace k nástupu I. stupně od 25. 05.

Dítě  musí být vybaveno 2 rouškami v sáčku. Dezinfekční prostředky jsou k dispozici ve škole.

Příchod do školy proběhne následovně:

 • vstup do školy je možný od 7:40 hod.
 • bude probíhat plynule bez vyzvedávání žáků učitelem před školou (ten zajišťuje dozor v šatnách)
 • 1., 2. třída vstupuje od školního hřiště
 • 3., 4., 5. třída vstupuje vchodem do koridoru

Rodiče do prostoru školy a školního hřiště NESMÍ vstupovat.

….

Dopolední výuka začíná v 8:00 a končí odchodem dětí na oběd po školních skupinách:

 • 1. ročník v 11:30
 • 2. ročník v 11:45
 • 3. ročník v 12:00
 • 4. + 5. ročník ve 12:15

Žáci 4.-5. ročníku odcházejí po obědě domů.

V odpoledních školních skupinách zůstávají jen přihlášení žáci 1. – 3. ročníku (max. do 16:00 hod.)

 • Odchod je upraven podle následujícícho harmonogramu:
  • rodiče vyrozumí třídní učitelku o čase odchodu z odpolední školní skupiny
   • první odchod ze školní skupiny je ve 12 hod.
   • další následuje v půlhodinových intervalech
  • děti budou odvedeny do šatny a za dozoru pedagogického pracovníka potom k východu školy
  • odpoledne se odchází vstupem u školního hřiště (z důvodu aktivit na školním hřišti)

Formulář ke stažení: Zájem o školní odpolední skupinu (ŠD) od 25.5.

Celý článek

Informace k návratu I. stupně do školy

Od 25. 05 je umožněn návrat žáků I. stupně do školy za těchto podmínek:

Do 18. 05. zákonný zástupce nahlásí zájem o výuku svého dítěte a v tomto případě  je povinen doručit do kanceláře školy “Čestné prohlášení” (popř. vhodit do schránky u hlavního vchodu školy nebo naskenovat a poslat emailem). Ke stažení zde: Čestné prohlášení 

Formulář “Čestného prohlášení” je k dispozici i ve složce na nástěnce u hlavního vchodu školy.

Organizace ve škole je následující:

Nahlášené děti jsou zařazeny na dopolední výuku do školních skupin. Žáka nelze zařadit do školní skupiny dle nařízení MŠMT později než k 25. 05. 2020 . Tyto skupiny jsou neměnné do 30. 06. 2020.

Rozvrh hodin od 25. 05. bude upřesněn podle zájmu o výuku po 18. 05. Pro ostatní pokračuje distanční výuka.

Ranní družina není na základě nařízení MŠMT otevřena. Odpolední neměnné školní skupiny začínají svou činnost po ukončení dopolední výuky, ale provoz je max. do 16:00 hod. Odpolední zájmová činnost nahrazuje tradiční třídy družiny jen 1. – 3. ročníku.

Školní jídelna je od 25. 05. otevřena jen pro žáky, kteří jsou přihlášeni k výuce.

 

Celý článek

Informace k návratu 9. ročníku do školy

Od 11. 05. je umožněn návrat žákům 9. ročníku za účelem přípravy na přijímací zkoušky.

Do 07. 05. zákonný zástupce nahlásí zájem o výuku svého dítěte a v tomto případě  je povinen vyplnit a doručit do kanceláře školy “Čestné prohlášení” (popř. vhodit do schránky u hlavního vchodu školy nebo naskenovat a poslat emailem), jinak se žák nemůže účastnit výuky. Tento formulář je ke stažení zde: Čestné prohlášení

V případě potřeby ho najdete také na nástěnce u hlavního vchodu školy.

Konzultace k přijímacím zkouškám jsou v pondělí a ve středu od 8:30 do 10:45 (zejm. Čj, M). Zájem a organizaci zajišťují vyučující M. Horáčková, M. Žofková a L. Přástková.

Děti jsou rozdělené do neměnných skupin. 1. skupina je tvořena žáky, kteří se účastnili pravidelně skypové výuky p. uč. Přástkové. Zbývající žáci tvoří 2. skupinu.

Celý článek

Změny cen ve výkupu papíru

V důsledku krize v odpadovém hospodářství a stále klesající tendenci cen odpadového papíru (viz příloha) jsme nuceni požádat veřejnost o součinnost. Škola nebude (až do odvolání) vybírat karton z důvodu nulové výkupní ceny a poplatku za odvoz.

Vzhledem k tomu, že je ke škole stále přivážen karton, prosíme opět o spolupráci.

Škola bude nadále akceptovat sběr pouze směsného papíru (tj. časopisy, noviny, letáky).

Děkujeme za pochopení.

Celý článek