OF a KF ve stolním tenisu

Dne 10. 1. 2020 se žáci naší školy zúčastnili okresního kola ve stolním tenisu v Písku. Družstvo chlapců (Bohdan Levita, Jakub Čurda a Kryštof Doubek) obsadilo 1. místo. Družstvo dívek (Viktorie Čurdová, Nikola Koubová a Eliška Němcová) obsadilo rovněž 1. místo. Obě družstva postoupila do krajského finále, které se konalo 16. 1. 2020 v Benešově nad Černou. Družstvo chlapců i dívek zde startovalo ve stejném složení jako na okresním finále v Písku. Chlapci obsadili krásné druhé místo. Dívkám se podařilo vyhrát i tento turnaj a postoupit do republikového finále, které se bude konat v Hostinném na počátku března 2020.

Našim žákům blahopřejeme a děkujeme za výbornou reprezentaci naší školy.

Celý článek

Workshop 5.ročníků

Naše škola již dlouhodobě spolupracuje s SOU Písek a společně připravujeme workshopy pro naše žáky v oblasti pracovních činností. Tentokrát přišla řada na 5. ročník. Studenti středního odborného učiliště pod vedením pana Grammetbauera strávili v 5.A i v 5.B celé dopoledne a pomáhali našim žákům s výrobou vánočních dekorací z papíru a kartonu. Moc jim děkujeme a těšíme se na další společné akce.

 

Celý článek

Mikulášská nadílka na Klinice dětské hematologie a onkologie FN v Motole

Ve středu 4.12. se zástupci naší školy opět zúčastnili Mikulášské nadílky na Klinice dětské hematologie a onkologie  FN v Motole. Každý rok pomáháme paní Vejvalkové s předáváním dárků a přispíváme na veřejný účet zřízený pod záštitou města Protivín. Chcete-li také přispět, číslo účtu je 712273349/ 0800 do zprávy pro příjemce uveďte své jméno. Děkujeme.

Motol

 

Celý článek

Vánoční dílny

Letos se opět na naší škole konaly vánoční dílny. Žáci druhého stupně se rozdělili do 11 dílen a celé páteční dopoledne pracovali na vánočních ozdobách a dekoracích, které bylo možné zakoupit   v sobotu 30.11. na jarmarku  v kině. Pokud jste se přišli podívat, museli jste uznat, že se letos výrobky   moc povedly a také proto se jich skoro většina prodala. Utržené peníze se vrací zpět k dětem ve formě odměn a diplomů, které dostávají během celého   roku za své zásluhy a různá vítězství. Děkujeme všem žákům za to, že se opět vrhli do práce po hlavě a dokázali vyrobit opravdu krásné dekorace, které zdobí nejednu domácnost v Protivíně. Děkujeme učitelům za kreativní nápady a vedení dílen a také děkujeme všem, kteří na jarmark přišli a naše výrobky si zakoupili.

 

Celý článek

Program Hodina v pohybu

Ve středu 20.11. proběhly hodiny Tv některých tříd na 1. stupni pod vedením Grassroots trenéra mládeže Fotbalové asociace České republiky pro okres Písek Petra Houdka. V rámci programu Hodina v pohybu přišel předat trochu   inspirace učitelům a hlavně spoustu pohybu, radosti a zábavy dětem. Ty si své hodiny opravdu užily, jak je patrné z přiložených fotek.   Více o programu se dozvíte v odkazu níže.
https://mujfotbal.fotbal.cz/skola-v-pohybu-zavitala-uz-do-vice-nez-600-
zakladnich-a-materskych-skol/a9873
(https://mujfotbal.fotbal.cz/skola-v-pohybu-zavitala-uz-do-vice-nez-600-zakladnich-a-materskych-skol/a9873)

Celý článek

Poděkování nadaci KONABO

Poděkování  Základní školy Protivín   Ka -logo

Od počátku školního roku 2019/2020 absolvují žáci 2.ročníku ZŠ povinný plavecký výcvik. Náklady na lekce plavání jsou hrazeny z prostředků MŠMT, náklady na cestovné nesou rodiče dětí. Základní škola oslovila s žádostí o poskytnutí příspěvku na uskutečnění této důležité složky vzdělávání nadaci KONABO.

Komunitní nadace Blanicko – Otavská nám vyhověla a poskytla dětem  příspěvek na podporu školního projektu „Pohybem ke zdraví našich dětí 2. tříd“.

Tento příspěvek snížil finanční zatížení rodin a umožnil, aby se všechny děti mohly do projektu plavecké výuky zapojit.

Touto cestou veřejně děkujeme Komunitní nadaci Blanicko – Otavské za její podporu.

Za ZŠ Protivín   T. Vojtěchová

Celý článek

INFO

V pondělí 11.11. proběhne schůzka rodičů žáků devátých tříd se zástupci středních škol v učebně výtvarné výchovy od 16:00. Schůzka rodičů žáků sedmého ročníku ohledně LVK proběhne od 17:00 tamtéž.

Celý článek

Halloween na ZŠ

31. října je Halloween. Přestože to není původem český svátek, začíná se postupně zabydlovat i u nás, a to nejen v některých domácnostech, ale také u nás ve škole. Tam se dneska učilo tak trochu čarodějnicky a strašidelně a po chodbách se to jen hemžilo různými příšerami, kostlivci a   čarodějnicemi. Z některých z nich šel přímo strach. Pochvalu si zaslouží třída 1.B i s paní učitelkou. Ta se na dnešní den připravila přímo ukázkově.

Celý článek

„Den stromu“ v Arboretu lesnické školy v Písku

Žáci 4. tříd se 21.10. 2019 zúčastnili akce „Den stromu“ v Arboretu lesnické školy v Písku. Na několika stanovištích se mohli žáci seznámit s ptačím světem, stavbou stromu, lesními škůdci, ekosystémem lesa a se zástupci největších zelených obrů.  Na stanovištích je doprovázeli sokolníci, včelaři, trubači a kynologové – žáci lesnické školy. Žáci si tak prostřednictvím lesní pedagogiky a  formou zajímavých soutěží a her zopakovali a prohloubili učivo přírodovědy.

Celý článek

Okresní kolo v přespolním běhu

Dne 1. 10. 2019 se naši žáci zúčastnili okresního kola v přespolním běhu v Písku na Hradišti. Běh byl rozdělen do čtyř skupin (mladší dívky, mladší chlapci, starší dívky a starší chlapci). Družstvo mladších dívek ve složení Tereza Říhová, Sára Foučková, Lenka Duong, Simona Svatošová a Barbora Štěpánková obsadilo 7. místo (devět startujících družstev). Družstvo mladších chlapců ve složení Jaroslav Hájek, Matěj Příhoda, Jakub Živnůstka, Ondřej Štěpka a Jakub Handschuh obsadilo 6. místo (7 startujících družstev). Družstvo starších chlapců ve složení Tomáš Sháněl, Tomáš Kubec, Adam Říha, Adam Jirášek a Karel Penc obsadilo 5. místo (6 startujících družstev). Družstvo starších dívek se tohoto závodu nezúčastnilo. Všem žákům patří velká gratulace za předvedené výkony a přístup k této sportovní akci.

Celý článek