Příspěvek Nadace ČEZ

Nadace ČEZ, se sídlem Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4, poskytla naší škole nadační příspěvek č. OK 30_18  ve výši 51.035,–Kč k úhradě nákladů na schválený projekt s názvem „Pomáhej pohybem“ v grantovém řízení Oranžové kolo. Příspěvek byl určen na kulturní akce žáků a úhradu dopravy.

Nadační příspěvek základní škola čerpala v průběhu školního roku 2018-2019 na tyto školní akce:

  • příspěvek na dopravu žáků – sportovní akce, workshopy, exkurze do Prácheňského muzea, ZOO Hluboká, exkurze Praha, JE Temelín, zájezd do Národního divadla v Praze, vystoupení pěveckého sboru ve Velešíně, jazykový kurz žáků Nové Hutě, exkurze Příbram, Mirakulum
  • na kulturní akce a přednášky (zeměpisná přednáška o Íránu, přednáška o dospívání,  vzdělávací programy (BESIP – vystoupení na kolech, Jihočeská univerzita České Budějovice – Fakulta rybářství a ochrany vod Vodňany – „Letem vodním světem“ – pro I. stupeň), vstupné do muzea Království času Protivín, vstupné na besedy (Apicentrum vzdělávání Protivín – beseda se včelařem, beseda s rodilým mluvčím).

Nadační příspěvek ve výši 51.035,–Kč byl vyčerpán takto:

na dopravu: 41.874,–Kč

na kulturu:     9.161,–Kč

Spoluúčast žadatele, tj. ZŠ Protivín, na tomto projektu byla ve výši 52 % = 55.894,–Kč.

Děkujeme tímto Nadaci ČEZ za poskytnutí finančních prostředků na školní aktivity. Tento projekt prospěl žákům školy a pomohl ke snížení finanční zátěže rodičů.

Celý článek

Království času

Naše třída navštívila na začátku měsíce dubna Království času v Protivíně. V novém muzeu jsme obdivovali všechny druhy hodin a hodinek – nástěnné, stojací, náramkové, kapesní, stolní a mnohé další. Také jsme mohli nahlédnout do hodinářské dílny, což se každému hned tak nepoštěstí. Po první části exkurze jsme se přesunuli do dílniček, kde si každý mohl vyrobit svého vlastního papírového budíka či náramkové hodinky. Nakonec si pro nás průvodci muzea připravili překvapení – hledání velikonočních vajíček, která byla poschovávaná v přízemí muzea. Všechna nalezená vejce jsme nalepovali do připravených hodin a za správné umístění jsme se dočkali sladké odměny. Všichni zúčastnění děkuji panu Kubelkovi a jeho spolupracovníkům, za krásné dopoledne, na které budeme ještě dlouho rádi vzpomínat. Žáci II. B

Celý článek

Příměstský tábor – Trochu méně horké léto II

Blíží se nám léto a s létem opět příměstské tábory, která pořádá nezisková organizace Attavena ve spolupráci se ZŠ Protivín.
Tábory proběhnou v termínech 22. – 26. 7. a 12. – 16. 8. v prostorách školy. Příměstské tábory jsou nepobytové a probíhají ve všední dny během letních prázdnin vždy v čase od 6:30 do 16:30 hod. Jednoho tábora se může zúčastnit 10 – 30 dětí. Program tábora je nastavený pro pobyt venku i vevnitř a kombinuje různé aktivity (výtvarné, sportovní, hrací, poznávací, soutěžní, apod.).  Zúčastnit se mohou děti 1. stupně základních škol, jejichž rodiče pracují nebo si práci hledají. Pobyt dětí je zdarma, platí se pouze 350 Kč za týden na teplé obědy a pití. Více informací se dozvíte na informační schůzce pořádané v ZŠ Protivín, kde budou k dispozici i potřebné dokumenty pro nástup dítěte. Dokumenty naleznete i na webových stránkách http://www.attavena.cz/kurz/primestsky-tabor-protivin/.
V případě dotazů kontaktujte koordinátorku projektu:      Andrea Kočerová, tel: 774 223 887.

Celý článek

Okresní kolo recitace

Dne 19.3.2019 se zúčastnila Magdalena Křečková a Zdeňka Holečková , obě ze 3.B, okresního kola v recitaci v Písku. Děvčata přednesla své básně bezchybně a mohla sledovat i ostatní soutěžící. I když do krajského kola nepostoupila, jistě se ale obohalila o další cenné zkušenosti do příštího roku.

DSC00615

 

Celý článek

Recitační soutěž

Dne 20.února  proběhla na naší základní škole soutěž v recitaci. Celkem se zúčastnilo 51 žáků a žákyňI.stupně ZŠ., kteří si připravili jednu báseň. Básně byly veselé i zadumané, o zvířátkách, rostlinách , o zimě i o jaru, o jídle i o lidech. Většiná recitátorů se velmi pečlivě připravila a jejich přednes byl na1 s hvězdičkou. Proto měla porota nelehké rozhodování při udělování prvních třech míst. Nakonec je pořadí  takovéto:

1.r.- 1.m.Vanda Mahdalová I.A, 2.m. Alex Hron I.B, 3.m. Karolína Jungwirtová I.A

2.r.- 1.m. Míša Žemličková II.A, 2.m.- Emma Skalová II.B, 3.m.- Jan Malík  a Jan Čáp II.A

3.r. – 1.m. Zdena Holečková III.B, 2.m.- Magdalena Křečková III.B, a opět dvě třetí  místa

Tomáš Hauer III.B a Veronika Adamcová ze III.A

4.r. – 1.m. Tomáš Novák IV.B, 2.m. Rozárka Dubská, 3.m. Gabriela Burdová obě ze IV.A

5.r. – 1.m. Jana Červeňáková V.C, , 2.m. Simona Svatošová V.A, 3.m. Alžběta Morejová V.C

Paní učitelka Bízková děkuje porotě a hlavně všem recitátorům za jejich krásná vystoupení. Ocenění recitátoři si odnesli diplomy a malé odměny.

Celý článek