Poděkování nadaci KONABO

Poděkování  Základní školy Protivín   Ka -logo

Od počátku školního roku 2019/2020 absolvují žáci 2.ročníku ZŠ povinný plavecký výcvik. Náklady na lekce plavání jsou hrazeny z prostředků MŠMT, náklady na cestovné nesou rodiče dětí. Základní škola oslovila s žádostí o poskytnutí příspěvku na uskutečnění této důležité složky vzdělávání nadaci KONABO.

Komunitní nadace Blanicko – Otavská nám vyhověla a poskytla dětem  příspěvek na podporu školního projektu „Pohybem ke zdraví našich dětí 2. tříd“.

Tento příspěvek snížil finanční zatížení rodin a umožnil, aby se všechny děti mohly do projektu plavecké výuky zapojit.

Touto cestou veřejně děkujeme Komunitní nadaci Blanicko – Otavské za její podporu.

Za ZŠ Protivín   T. Vojtěchová

Celý článek

INFO

V pondělí 11.11. proběhne schůzka rodičů žáků devátých tříd se zástupci středních škol v učebně výtvarné výchovy od 16:00. Schůzka rodičů žáků sedmého ročníku ohledně LVK proběhne od 17:00 tamtéž.

Celý článek

Halloween na ZŠ

31. října je Halloween. Přestože to není původem český svátek, začíná se postupně zabydlovat i u nás, a to nejen v některých domácnostech, ale také u nás ve škole. Tam se dneska učilo tak trochu čarodějnicky a strašidelně a po chodbách se to jen hemžilo různými příšerami, kostlivci a   čarodějnicemi. Z některých z nich šel přímo strach. Pochvalu si zaslouží třída 1.B i s paní učitelkou. Ta se na dnešní den připravila přímo ukázkově.

Celý článek

„Den stromu“ v Arboretu lesnické školy v Písku

Žáci 4. tříd se 21.10. 2019 zúčastnili akce „Den stromu“ v Arboretu lesnické školy v Písku. Na několika stanovištích se mohli žáci seznámit s ptačím světem, stavbou stromu, lesními škůdci, ekosystémem lesa a se zástupci největších zelených obrů.  Na stanovištích je doprovázeli sokolníci, včelaři, trubači a kynologové – žáci lesnické školy. Žáci si tak prostřednictvím lesní pedagogiky a  formou zajímavých soutěží a her zopakovali a prohloubili učivo přírodovědy.

Celý článek

Okresní kolo v přespolním běhu

Dne 1. 10. 2019 se naši žáci zúčastnili okresního kola v přespolním běhu v Písku na Hradišti. Běh byl rozdělen do čtyř skupin (mladší dívky, mladší chlapci, starší dívky a starší chlapci). Družstvo mladších dívek ve složení Tereza Říhová, Sára Foučková, Lenka Duong, Simona Svatošová a Barbora Štěpánková obsadilo 7. místo (devět startujících družstev). Družstvo mladších chlapců ve složení Jaroslav Hájek, Matěj Příhoda, Jakub Živnůstka, Ondřej Štěpka a Jakub Handschuh obsadilo 6. místo (7 startujících družstev). Družstvo starších chlapců ve složení Tomáš Sháněl, Tomáš Kubec, Adam Říha, Adam Jirášek a Karel Penc obsadilo 5. místo (6 startujících družstev). Družstvo starších dívek se tohoto závodu nezúčastnilo. Všem žákům patří velká gratulace za předvedené výkony a přístup k této sportovní akci.

Celý článek

Pátý ročník soutěže Mistr Jan Hus následníkům

Dne 24. září se vypravily dva devítičlenné týmy naší školy do Písku na ZŠ Jana Husa, kde probíhala soutěž “Mistr Jan Hus následníkům”. V každém družstvu byl zástupce 1.-9.třídy. Žáci museli prokázat své znalosti např. z historie, myslivosti, zemědělství, pamětihodností Písecka, 1. pomoci, ale také předvést svoji zručnost při tkaní nebo stavění věže ze špejlí. V neposlední řadě byla důležitá schopnost vzájemné práce ve skupině, což se všem povedlo na výbornou. Na závěr čekala na všechny sladká odměna v podobě koláčů.

Celý článek