Pokyny k platbě LVK

Lyžařský kurz pro žáky 7. a 8. ročníku proběhne v termínu 15. – 20. 01. 2023

Cena kurzu je 4600 Kč.

Částku je nutné uhradit do 16. 11. 2022 na účet školy: 643169379/0800.  Jako variabilní symbol uveďte rodné číslo dítěte. Do poznámky pro příjemce uveďte LVK a jméno dítěte.

Informační schůzka pro rodiče proběhne 20. 10. 2022 v 17 hodin v učebně výtvarné výchovy.