Exkurze 9. ročníků do muzea v Příbrami

Ve čtvrtek po Velikonocích se konečně po dvou letech uskutečnila tradiční exkurze do Hornického muzea v Příbrami a do Památníku uranové těžby Vojna. Akce se zúčastnilo 40 žáků deváté třídy, cílem výpravy bylo zopakování a prohloubení učiva geologie a dějepisu. Hornické muzeum disponuje krásnými expozicemi týkajícími se těžby v největších rudních ložiskách olova a dalších kovů. Děti se také projely hornickým vláčkem, prohlédly si výstavu místních minerálů a dozvěděly se o problémech života v hornických rodinách. Památník uranové těžby Vojna zase velice dobře ilustruje dobu 50. let 20. století, kdy političtí vězňové nuceně dobývali uran. Celodenní exkurze byla nabita informacemi i zážitky, žáci vypracovávali pracovní listy a my, učitelky, doufáme, že to, co viděli, nezapomenou, ale bude to tvořit trvalou součást jejich vzdělání. Velký dík patří také panu řidiči Koflovi, který nás celý den trpělivě vozil.