Informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků

Zveme všechny rodiče budoucích prvňáčků na

INFORMAČNÍ SCHŮZKU

16. 6. v 17:00

v aule školy

 

Co všechno se dozvíte?

  • Rozdělení dětí do jednotlivých tříd
  • Informace o fungování ŠD a ŠJ
  • Informace o pomůckách a vybavení pro děti, které již škola zajistila – poprosíme Vás o zaplacení 700Kč na schůzce
  • Informace o vybavení, které budou děti ještě potřebovat – nutné zakoupit do 1. září
  • Informace o možnosti fotografování žáků během měsíce září

 

Přítomni budou obě budoucí třídní učitelky, vedoucí ŠD a ŠJ a vedení školy.

Celý článek

Charitativní maraton

Žákovský parlament ZŠ Protivín charitativní maraton ve spolupráci s Charitou Písek

Kdy? 1. 6. 2022 na školním hřišti

Vstupné – 1 jakákoliv masová konzerva

Každý účastník musí uběhnout alespoň jedno kolečko (200 m).

Třídy budou běhat podle zvláštního rozpisu, široká veřejnost může přijít kdykoliv od 8:00 do 14:00.

Pojďme uběhnout společně alespoň 42,5 km = maraton a přispět na dobrou věc.

Leták

Celý článek

Exkurze 9. ročníků do muzea v Příbrami

Ve čtvrtek po Velikonocích se konečně po dvou letech uskutečnila tradiční exkurze do Hornického muzea v Příbrami a do Památníku uranové těžby Vojna. Akce se zúčastnilo 40 žáků deváté třídy, cílem výpravy bylo zopakování a prohloubení učiva geologie a dějepisu. Hornické muzeum disponuje krásnými expozicemi týkajícími se těžby v největších rudních ložiskách olova a dalších kovů. Děti se také projely hornickým vláčkem, prohlédly si výstavu místních minerálů a dozvěděly se o problémech života v hornických rodinách. Památník uranové těžby Vojna zase velice dobře ilustruje dobu 50. let 20. století, kdy političtí vězňové nuceně dobývali uran. Celodenní exkurze byla nabita informacemi i zážitky, žáci vypracovávali pracovní listy a my, učitelky, doufáme, že to, co viděli, nezapomenou, ale bude to tvořit trvalou součást jejich vzdělání. Velký dík patří také panu řidiči Koflovi, který nás celý den trpělivě vozil.

Celý článek