Odhlašování obědů ve ŠJ

Vedoucí školní jídelny opakovaně žádá rodiče o spolupráci s odhlašováním obědů ve školní jídelně. Vždy, když někdo do karantény nastupuje, odhlásí se dětem obědy na povinný počet dnů, ale dál již není možné kontrolovat, kdy se děti vrací.

Buď přes stravu.cz, telefonicky 382 251 144, či e-mailem sjprotivin@seznam.cz  odhlašujte, nebo naopak přihlašujte děti tak, jak opravdu na oběd půjdou.

V této době se velmi těžko normuje vaření, nevyzvednuté obědy musíme vyhazovat, ale zároveň musíme inkasovat od strávníků peníze za neodhlášené obědy.

Děkujeme za spolupráci.

J. Färberová, vedoucí ŠJ

Informace Krajského úřadu k testování žáků ve školách

V termínech 22.11. 2021 a 29.11.2021 proběhne plošné antigenní testování ve školách. V případě, že u žáka vyjde pozitivní antigenní test, je třeba, aby byl výsledek ověřen konfirmačním PCR testem. Společným cílem je co nejrychleji potvrdit nebo vyloučit výsledek pozitivity antigenního testu dítěte.

Jihočeské nemocnice z tohoto důvodu vyčlenili vždy v pondělí dopoledne a stejně tak v úterý dopoledne prostor pro rychlé provedení PCR testů. Vyhrazený čas je určený s vazbou na plošné testování ve školách, není možné jej chápat tak, že u dětí bude prováděn PCR test kdykoli standardně bez rezervace termínu.

V případě pozitivního antigenního testu je nejdříve nutné, aby zákonní zástupci kontaktovali praktického lékaře pro děti a dorost a požádali o vystavení elektronické žádanky (lékař žádanku odesílá v elektronickém systému ISIN) až poté se může dítě dostavit k provedení PCR testu, popř. může být termín rezervován.

Pozitivita žáka z antigenního testu automaticky neznamená, že musí být k PCR testu indikována celá rodina či další osoby blízkého kontaktu. Prosíme zákonné zástupce, aby vyčkali až na výsledek PCR testu dítěte a až poté řešili vniklou situaci, a to dle výsledku testu dítěte.

Informace ke karanténě

Vážení rodiče,

vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci bychom Vás rádi požádali o součinnost.

Pokud se ve třídě objeví žák s pozitivním výsledkem PCR testu , informuje rodič o této skutečnosti třídního učitele. Ten pak kontaktuje ostatní rodiče. Požádá je, zda by nechali své dítě doma a objednali ho na PCR test. Prosíme všechny, aby tak učinili neprodleně a nečekali na výzvu KHS. Zbytečně by se tím prodloužila doba, kdy by vaše dítě muselo zůstat doma.

Pokud Vás do termínu testu budou z KHS kontaktovat, vystaví vám pak elektronickou žádanku, ale na test můžete jít i bez ní. Stačí online rezervace na jakémkoliv odběrovém místě.

Obecně platí, že na PCR test se můžete objednat nejdříve 5-7 dnů od pozitivního kontaktu. Pokud je výsledek testu negativní, 8. den se může žák vrátit do školy. Pokud test odmítnete, karanténa trvá 14 dnů od kontaktu.

V případě karantény ve třídě Vás třídní učitel bude informovat o způsobu vedení vyučování.

Tímto Vás také informujeme, že 22. a 29. 11. bude probíhat ve škole testování všech přítomných žáků antigenními testy.

Děkujeme, že s námi spolupracujete a neposíláte děti do školy s jakýmikoli příznaky nemoci, nebo před oficiálními výsledky PCR testů.

Přejeme všem hlavně pevné zdraví.

Vedení školy

Objednávání knih z katalogů

Objednání knih nakladatelství Grada je prodlouženo do pondělí 08. 11. (z důvodu karantény).

V současné době jsou k dispozici katalogy nakladatelství Fragment a Albatros (do 12. 11.).

Lhůty nejsou příliš dlouhé, protože nejžádanější tituly bývají rychle rozebrané, a tudíž  se může stát, že objednané knihy poté nepřijdou.

Magdalena Michálková

Exkurze do DDM Písek

Ve středu 20. 10. 2021 se v rámci předmětu “nová” informatika žáci 6. ročníku naší školy zúčastnili exkurze v DDM Písek, kde na ně čekaly 3D tiskárny, robotické stavebnice a strategická matematická hra. Žáci z 6. B se rozdělili na 2 skupinky. Děvčata se šla seznámit s 3D tiskárnami a výrobky z nich, se skenerem a s programy na 3D modelování. Pro chlapce byla připravena pěkná přednáška o robotech a programování u nás i ve světě. Po diskusi na toto téma si menší skupinky žáků sestavily lego robota, oživily ho přes bluetooth a blokově ho naprogramovaly. Všichni byli nadšení, jak je robůtci podle zadaných příkazů poslouchali. Děvčata a chlapci se pak v činnostech prohodili. Mezitím, co se 6. B věnovala robotice, třída 6. A se vydala jako agenti S.H.I.E.L.D. na únikovou hru. Rozdělili se do týmů, navrhli si název a byli zavřeni do jednotlivých místností, kde se prostřídali. V místnostech plnili zajímavé matematické, logické a jiné úkoly. Pracovali se zlomky, římskými číslicemi, ale i vážili, cvičili a řešili grafy. Nejvíce se žákům líbilo na střelnici, kde počítali tematické úlohy a dokonce stříleli z airsoft pistole na plastové kuličky. Svoji trefou získali pro skupinu další body. Po vyhodnocení si všichni účastníci domů přivezli píšťalku vytištěnou na 3D tiskárně.

 

All-focus

All-focus

All-focus

All-focus