Délka trvání karantény

Po opětovné konzultaci s KHS, územním pracovištěm Písek, uvádíme na pravou míru informaci o délce trvání karantény.

Karanténa našich žáků trvá 14 dnů dle pravidel, které byly v platnosti v době nařízení karantény. Je potřeba se řídit první SMS zprávou, která přišla rodičům v pátek 22. 10. s datem ukončení karantény. Na základě této skutečnosti se žáci začnou do lavic vracet od středy 3. 11.

Tyto informace platí pouze pro žáky, kterým byla karantena nařízena. Všichni ostatní, očkovaní nebo ti žáci, kteří prodělali Covid v posledních 6 měsících, přijdou do školy v pondělí 1.11.

Děkujeme za pochopení.

 

OŠETŘOVNÉ

Dle informací OSSZ mají nárok na ošetřovné rodiče žáků do 10 let a to pouze v době od 1. 11. 2021. V době ředitelského volna a školních prázdnin není možné nárok uplatňovat.

Formulář o uzavření potvrdí škola (ne ošetřující lékař) v případě, že bylo dítě posláno do karantény z důvodu kontaktu s pozitivní osobou ve škole. V případě kontaktu v rodině vyplňuje lékař.

Více informací o ošetřovném hledejte zde: ČSSZ

Ředitelské volno BUDE!!!

Paní ředitelka T. Vojtěchová vyhlašuje 25. a 26. 10. ředitelské volno  z důvodu předběžného nařízení Krajské hygienické stanice.

Zákonní zástupci vytrasovaných žáků budou kontaktováni KHS a poté informováni o dalším postupu. Nové informace budou rovněž vyvěšeny v sekci Aktuality na webu školy. Školní jídelna 25. – 26. 10. 2021 nevaří, všechny děti mají automaticky odhlášené obědy.

Děti v karanténě od 01. 11. 2021 budou mít práci z jednotlivých předmětů na webu školy nebo v Teamsech.

Informační schůzka k LVK žáků 8. ročníku

Ve čtvrtek 21. 10. 2021 proběhne v 16:00 informační schůzka k lyžařskému výcviku žáků 8. tříd (učebna VV). Všechny podrobnější informace obdržíte od vedoucí kurzu p. učitelky Markové.

Podklady pro platbu:

částka: 4300 Kč

č. účtu: 643169379/0800

variabilní symbol: rodné číslo žáka

zpráva pro příjemce: LVK, jméno a příjmení žáka

Den otevřených dveří

Za krásného slunného počasí proběhl na naší škole v sobotu 2. 10. 2021 Den otevřených dveří.

Slavnostního zahájení se v 10:00 hod. zúčastnil pan starosta Jaromír Hlaváč, senátor Tomáš Fiala, poslanec Parlamentu ČR Jan Bauer, vícehejtman Jihočeského kraje Tomáš Hajdušek, ředitelka školy Tamara Vojtěchová a další hosté. Slavnostním přípitkem na dopravním hřišti pak symbolicky popřáli pedagogům a dětem, aby se jim ve škole dobře učilo.

Jak poznamenal v proslovu pan senátor Tomáš Fiala: “Vážení, dokud generálové budou brát víc než učitelé, nebude na světě mír, tak ať se Vám tady daří.”

Celkem přišlo asi sto návštěvníků, kteří obdivovali zrekonstruované učebny či venkovní prostory. Návštěvníků se ujali jak průvodci z řad zástupců města, tak i firem vykonávajících stavební práce, či samotní učitelé, kteří provázeli přítomné  celou školou – od sborovny, přes nově vytvořené počítačové učebny, či dílny až po koridor, kterým vstoupili do pavilonu a prostoru družin.