Ředitelské volno BUDE!!!

Paní ředitelka T. Vojtěchová vyhlašuje 25. a 26. 10. ředitelské volno  z důvodu předběžného nařízení Krajské hygienické stanice.

Zákonní zástupci vytrasovaných žáků budou kontaktováni KHS a poté informováni o dalším postupu. Nové informace budou rovněž vyvěšeny v sekci Aktuality na webu školy. Školní jídelna 25. – 26. 10. 2021 nevaří, všechny děti mají automaticky odhlášené obědy.

Děti v karanténě od 01. 11. 2021 budou mít práci z jednotlivých předmětů na webu školy nebo v Teamsech.

Celý článek

Den otevřených dveří

Za krásného slunného počasí proběhl na naší škole v sobotu 2. 10. 2021 Den otevřených dveří.

Slavnostního zahájení se v 10:00 hod. zúčastnil pan starosta Jaromír Hlaváč, senátor Tomáš Fiala, poslanec Parlamentu ČR Jan Bauer, vícehejtman Jihočeského kraje Tomáš Hajdušek, ředitelka školy Tamara Vojtěchová a další hosté. Slavnostním přípitkem na dopravním hřišti pak symbolicky popřáli pedagogům a dětem, aby se jim ve škole dobře učilo.

Jak poznamenal v proslovu pan senátor Tomáš Fiala: “Vážení, dokud generálové budou brát víc než učitelé, nebude na světě mír, tak ať se Vám tady daří.”

Celkem přišlo asi sto návštěvníků, kteří obdivovali zrekonstruované učebny či venkovní prostory. Návštěvníků se ujali jak průvodci z řad zástupců města, tak i firem vykonávajících stavební práce, či samotní učitelé, kteří provázeli přítomné  celou školou – od sborovny, přes nově vytvořené počítačové učebny, či dílny až po koridor, kterým vstoupili do pavilonu a prostoru družin.

 

 

Celý článek