Zápis do školní družiny

Zápis do školní družiny na školní rok 2021 -2022 proběhne ve středu 1.9.2021 v prostorách školní družiny od 7,30 hod. do 10,30 hodin.

Zákonní zástupci žáků 1.,2. a 3. ročníků odevzdají řádně vyplněný zápisní lístek a zmocnění pro vyzvedávání dětí. Dokumenty jsou k dispozici ke stažení na webových stránkách školy.

Kritéria pro přijímání dětí do školní družiny

Žáci budou do školní družiny přijímáni v tomto pořadí:

1. Žáci 1. a 2.ročníků

2. Žáci 3.ročníků

3. Dojíždějící žáci 4. a 5.ročníků

Ve školním roce 2021 -2022 budou do školní družiny přijímány děti do naplnění kapacity 120 dětí. Vyzvedávání žáků ze školní družiny bude možné po vyučování a pak až ve 14.00 hodin,14.30hodin,15.00hodin a poté kdykoliv.

Provoz školní družiny bude zahájen 2.9.2021 od 6.00 hodin do 17.00 hodin.