Vyzvedávání obědů v ŠJ

Vzhledem k možnému plnému uzavření škol nabízíme  všem žákům možnost vyzvedávání oběda ze ŠJ jídelny do jídlonosičů. V případě zájmu se přihlaste přes odkaz www.strava.cz nebo u vedoucí ŠJ. Čas vyzvedávání je od 11:00 do 13:00.