Školní jídelna

Školní jídelna zahajuje provoz 25.01.2021.

Platí stejná pravidla jako před uzavřením.

Přihlášeni jsou žáci 1. a 2. tříd.

Ostatní se přihlašují přes www. strava.cz.