PROVOZ ŠKOLNÍ JÍDELNY od 30. 11. 2020

Všichni strávníci jsou na obědy přihlášeni. Kdo stravu nebude odebírat, odhlásí se přes strava.cz.

Možnost vyzvednutí oběda pro žáky na distanční výuce je pouze v čase  11,00 – 11,15.

(Je nutné zachovávat rozestupy, povinné roušky, vstup vchodem od hřiště.)