Návrat 1. a 2. tříd do školy

Od 18. 11. 2020 je vládou umožněn návrat dětí 1. a 2. tříd do školy k prezenční výuce. Rozvrh upřesní třídní učitelky v den nástupu.

  • Vstup do školy bude od hřiště od 7:40 hod.
  • Žáci mají automaticky přihlášené obědy.
    • Výdej obědů:  1. ročník v 11:30 hod., 2. ročník ve 12:00 hod.
  • Ranní družina nebude v provozu, protože není možné dodržet požadavek na homogenní skupiny.
  • Odpolední ŠD je zajištěna pro všechny přihlášené děti, prodloužená školní družina (Attavena) bude také v provozu pro přihlášené děti.
  • Děti budou ve třídách i ve společných prostorách v rouškách.