Konzultační online hodiny

Informace pro rodiče:

Ve středu dne 11.11.2020 je možné zkontaktovat ve vymezeném čase (přes účet žáka) učitele, se kterým by rodič potřeboval mluvit. Níže jsou uvedeny časy, ve kterých zákonný zástupce jednotlivé vyučující zastihne.

 

6. ročník 16:00-16:30 8. ročník 17:00-17:30
7. ročník 16:30-17:00 9. ročník 17:30-18:00