Rodičovské schůzky

V týdnu od 9. 11. proběhnou v online prostředí, na účtech žáků v aplikaci MS Teams, třídní schůzky a konzultační hodiny. Bližší informace, termíny a časy předají rodičům třídní učitelé.