Konzultace II. stupně od 8. 6.

Od 8. 6. 2020 jsou dle nařízení vlády ČR možné konzultace pro žáky II. stupně za dodržení všech hygienických podmínek:

  • skupiny do 15 žáků, čestné prohlášení, 2 roušky
  • příchod do školy bez setkávání s dětmi z I. stupně
    • vstup do budovy je možný až od 8:00 hod.
    • vstup POUZE OD ŠKOLNÍHO HŘIŠTĚ
  • toalety pro žáky II. stupně jsou vyhrazeny jen v západním křídle staré budovy

Žáci se dle nabídky přihlásí vyučujícímu, který vypsal konzultace – viz harmonogram dole .

Ostatní pokračují v distanční výuce.

NENÍ MOŽNÉ POZVAT DO ŠKOLY VŠECHNY TŘÍDY NAJEDNOU kvůli dezinfekci místností či předepsanému odstupu mezi lidmi

Není možné zajistit stravování pro II. stupeň v ŠJ za dodržení vládou předepsaných podmínek.

Konzultace II. stupně

8:00 – 8:45 8:55-9:40 10:00-10:45 10:55-11:40
Pondělí 6. A – F 6. B – F 6. A, B, C – Př 6. A, B, C – Př
Úterý  8. A – Čj I. sk. 8. A – Čj II.sk. 8. B – Čj 8. B – M
8. A M – II. sk. 8. A M – I. sk.    
6. B – M 6. A – M 6. C – M
6. A, C – Čj F (7.-9.r. – zájemci)
7. B – M (zač. 8:15) 7. B – Čj (zač. 9:30)
Středa   6. A – F 6. B – F 7. A – Čj I. sk. 7. A – Čj II. sk.
7. A  – M II. sk. 7. A  – Čj I. sk.
F (7.r. – zájemci)
Čtvrtek  6. B – M 6. A – M 6. C – M
7. B – M 7. B – Čj
8. B – M 8. B – Čj
Pátek