Informace k nástupu I. stupně od 25. 05.

Dítě  musí být vybaveno 2 rouškami v sáčku. Dezinfekční prostředky jsou k dispozici ve škole.

Příchod do školy proběhne následovně:

 • vstup do školy je možný od 7:40 hod.
 • bude probíhat plynule bez vyzvedávání žáků učitelem před školou (ten zajišťuje dozor v šatnách)
 • 1., 2. třída vstupuje od školního hřiště
 • 3., 4., 5. třída vstupuje vchodem do koridoru

Rodiče do prostoru školy a školního hřiště NESMÍ vstupovat.

….

Dopolední výuka začíná v 8:00 a končí odchodem dětí na oběd po školních skupinách:

 • 1. ročník v 11:30
 • 2. ročník v 11:45
 • 3. ročník v 12:00
 • 4. + 5. ročník ve 12:15

Žáci 4.-5. ročníku odcházejí po obědě domů.

V odpoledních školních skupinách zůstávají jen přihlášení žáci 1. – 3. ročníku (max. do 16:00 hod.)

 • Odchod je upraven podle následujícícho harmonogramu:
  • rodiče vyrozumí třídní učitelku o čase odchodu z odpolední školní skupiny
   • první odchod ze školní skupiny je ve 12 hod.
   • další následuje v půlhodinových intervalech
  • děti budou odvedeny do šatny a za dozoru pedagogického pracovníka potom k východu školy
  • odpoledne se odchází vstupem u školního hřiště (z důvodu aktivit na školním hřišti)

Formulář ke stažení: Zájem o školní odpolední skupinu (ŠD) od 25.5.