Informace k organizaci nástupu na konzultace žáků 9. ročníku

 

Žáci se shromáždí v 8:20:

před hlavním vchodem

1.skupina – ti, kteří se doteď účastnili on-line přípravy na přijímací zkoušky s  uč. Přástkovou

 

před vedlejším vchodem do koridoru

2.skupina – ostatní, kteří začínají konzultacemi z matematiky s  uč. Horáčkovou

 

Žáci zde vyčkají příchodu vyučujících a budou dodržovat rozestupy mezi jednotlivými skupinami.

Každý žák je povinen mít připraveny 2 roušky, dodržovat hygienická pravidla a řídit se pokyny vyučujících.

 Děkujeme za pochopení.