Informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků

Zveme všechny rodiče budoucích prvňáčků na

INFORMAČNÍ SCHŮZKU  15.6. v 16:00 v aule školy

Za dodržení všech nutných hygienických opatření se dozvíte

 • Rozdělení dětí do jednotlivých tříd
 • Informace o fungování ŠD a ŠJ
 • Informace o pomůckách a vybavení pro děti, které již škola zajistila – poprosíme Vás o zaplacení 650Kč na schůzce
 • Informace o vybavení, které budou děti ještě potřebovat – nutné zakoupit do 1. září
 • Informace o možnosti fotografování žáků během měsíce září

Přítomni budou obě budoucí třídní učitelky, vedoucí ŠD a ŠJ a vedení školy.

Celý článek

Harmonogram rodičovských schůzek

 

HARMONOGRAM RODIČOVSKÝCH SCHŮZEK

16:00 16:00 17:00 17:00
Aula učebna Vv Aula učebna Vv

online forma

(tel., email)

PONDĚLÍ 1.6. 7.A 9. A 8. B 8. A
ÚTERÝ 2.6. 2. B 5. A 6. A 7. B 6. C
STŘEDA 3. 6. 3. B 2. A
ČTVRTEK 4. 6. 9. B  

….

Vyučující následujících tříd neorganizují prezenční třídní schůzky, protože jsou s rodiči v neustálém kontaktu:

 • 1. A, B
 • 3. A
 • 4. A, B
 • 5. B
 • 6. B

Hygienická pravidla:

 • dezinfekce u vstupu
  • vstup od školního hřiště pro rodiče dětí z pavilonu
  • vstup hlavním vchodem pro rodiče dětí ze staré budovy
 • rouška
 • dodržování rozestupů
 • nejsou organizovány individuální konzultační hodiny jednotlivých vyučujících
  • podklady k hodnocení předají třídní učitelé

Celý článek

Informace k nástupu I. stupně od 25. 05.

Dítě  musí být vybaveno 2 rouškami v sáčku. Dezinfekční prostředky jsou k dispozici ve škole.

Příchod do školy proběhne následovně:

 • vstup do školy je možný od 7:40 hod.
 • bude probíhat plynule bez vyzvedávání žáků učitelem před školou (ten zajišťuje dozor v šatnách)
 • 1., 2. třída vstupuje od školního hřiště
 • 3., 4., 5. třída vstupuje vchodem do koridoru

Rodiče do prostoru školy a školního hřiště NESMÍ vstupovat.

….

Dopolední výuka začíná v 8:00 a končí odchodem dětí na oběd po školních skupinách:

 • 1. ročník v 11:30
 • 2. ročník v 11:45
 • 3. ročník v 12:00
 • 4. + 5. ročník ve 12:15

Žáci 4.-5. ročníku odcházejí po obědě domů.

V odpoledních školních skupinách zůstávají jen přihlášení žáci 1. – 3. ročníku (max. do 16:00 hod.)

 • Odchod je upraven podle následujícícho harmonogramu:
  • rodiče vyrozumí třídní učitelku o čase odchodu z odpolední školní skupiny
   • první odchod ze školní skupiny je ve 12 hod.
   • další následuje v půlhodinových intervalech
  • děti budou odvedeny do šatny a za dozoru pedagogického pracovníka potom k východu školy
  • odpoledne se odchází vstupem u školního hřiště (z důvodu aktivit na školním hřišti)

Formulář ke stažení: Zájem o školní odpolední skupinu (ŠD) od 25.5.

Celý článek

Informace k organizaci nástupu na konzultace žáků 9. ročníku

 

Žáci se shromáždí v 8:20:

před hlavním vchodem

1.skupina – ti, kteří se doteď účastnili on-line přípravy na přijímací zkoušky s  uč. Přástkovou

 

před vedlejším vchodem do koridoru

2.skupina – ostatní, kteří začínají konzultacemi z matematiky s  uč. Horáčkovou

 

Žáci zde vyčkají příchodu vyučujících a budou dodržovat rozestupy mezi jednotlivými skupinami.

Každý žák je povinen mít připraveny 2 roušky, dodržovat hygienická pravidla a řídit se pokyny vyučujících.

 Děkujeme za pochopení.

Celý článek

Informace k návratu I. stupně do školy

Od 25. 05 je umožněn návrat žáků I. stupně do školy za těchto podmínek:

Do 18. 05. zákonný zástupce nahlásí zájem o výuku svého dítěte a v tomto případě  je povinen doručit do kanceláře školy “Čestné prohlášení” (popř. vhodit do schránky u hlavního vchodu školy nebo naskenovat a poslat emailem). Ke stažení zde: Čestné prohlášení 

Formulář “Čestného prohlášení” je k dispozici i ve složce na nástěnce u hlavního vchodu školy.

Organizace ve škole je následující:

Nahlášené děti jsou zařazeny na dopolední výuku do školních skupin. Žáka nelze zařadit do školní skupiny dle nařízení MŠMT později než k 25. 05. 2020 . Tyto skupiny jsou neměnné do 30. 06. 2020.

Rozvrh hodin od 25. 05. bude upřesněn podle zájmu o výuku po 18. 05. Pro ostatní pokračuje distanční výuka.

Ranní družina není na základě nařízení MŠMT otevřena. Odpolední neměnné školní skupiny začínají svou činnost po ukončení dopolední výuky, ale provoz je max. do 16:00 hod. Odpolední zájmová činnost nahrazuje tradiční třídy družiny jen 1. – 3. ročníku.

Školní jídelna je od 25. 05. otevřena jen pro žáky, kteří jsou přihlášeni k výuce.

 

Celý článek