Informace ke zrušeným zájezdům

Vážení rodiče,

jak jste již byli informováni na internetových stránkách naší školy, byly oba zahraniční zájezdy, organizované pro naše žáky, zrušeny. Z obou zájezdů bude žákům vrácena poměrná část peněz.

  • Legolandu se vrátí zaplacená záloha v plné výši.
  • U Itálie tvoří 1.047,-Kč reálně vynaložené peníze zaplacené do zahraničí jako záloha na ubytování. Kromě této částky bude vrácena celá zbývající zaplacená záloha.

Z organizačních důvodů budou žákům vráceny peníze po návratu do školy. Abychom předešli případným organizačním nesrovnalostem, budou peníze vráceny všem účastníkům najednou. Žádám rodiče o pochopení v současné mimořádné situaci.

Bližší informace najdete na našich webových stránkách, až bude jasná organizace konce letošního školního roku.

Ještě jednou děkuji za pochopení a ujišťuji rodiče, že do konce června budou všechny zálohy vráceny.

Za organizátory zájezdů

Olga Závorková