Informace ke zrušeným zájezdům

Vážení rodiče,

jak jste již byli informováni na internetových stránkách naší školy, byly oba zahraniční zájezdy, organizované pro naše žáky, zrušeny. Z obou zájezdů bude žákům vrácena poměrná část peněz.

  • Legolandu se vrátí zaplacená záloha v plné výši.
  • U Itálie tvoří 1.047,-Kč reálně vynaložené peníze zaplacené do zahraničí jako záloha na ubytování. Kromě této částky bude vrácena celá zbývající zaplacená záloha.

Z organizačních důvodů budou žákům vráceny peníze po návratu do školy. Abychom předešli případným organizačním nesrovnalostem, budou peníze vráceny všem účastníkům najednou. Žádám rodiče o pochopení v současné mimořádné situaci.

Bližší informace najdete na našich webových stránkách, až bude jasná organizace konce letošního školního roku.

Ještě jednou děkuji za pochopení a ujišťuji rodiče, že do konce června budou všechny zálohy vráceny.

Za organizátory zájezdů

Olga Závorková

Aktualizované upozornění

Po dobu trvání mimořádné situace má kancelář školy

ÚŘEDNÍ HODINY   VŽDY  V  PONDĚLÍ  a   VE  STŘEDU 

od    8,00  do  11,00.

V tuto dobu vydáváme:

  • zápisové lístky pro žáky 9. ročníku,
  • formuláře – ošetřovné pro rodiče dětí do 13 let (telefonická nebo mailová domluva předem je vítána, předejdeme zbytečnému čekání),
  • učebnice, které si děti před prázdninami nechaly ve škole.

 

Úkoly pro žáky jsou od pondělí 16. března 2020 uveřejňovány na webových stránkách školy  (stačí zadat do vyhledávače heslo Základní škola Protivín).

V záhlaví ve složce Předměty po rozkliknutí  najdete I. stupeň po ročnících a II. stupeň nebo po předmětech zadání domácí práce s udáním data, od kterého je má žák splnit.

Ve složce Předměty jsou také informace a úkoly pro děti, které navštěvují hodiny speciálního pedagoga.

Žádáme rodiče o součinnost při domácí výuce.

 

INFORMACE O ŠKOLNÍ JÍDELNĚ

Všichni strávníci mají automaticky odhlášeny obědy.

V Protivíně  dne  30. 03. 2020    

Za vedení školy Tamara Vojtěchová