Zápis – změna

Zápis do 1. ročníku –  změny:

Zápis proběhne bez osobní přítomnosti dítěte. Zážitková hodina a výměnné návštěvy učitelů proběhnou v náhradních termínech. Případné žádosti o odklad potvrzují nadále dětský lékař a příslušná PPP.

V mateřských školách obdrželi zákonní zástupci dotazník pro rodiče žáka, který je zároveň žádostí o přijetí.

Vyplněný dokument mohou zákonní zástupci dětí uložit do schránky u hlavního vchodu spolu s prostou kopií rodného listu 

od 1. dubna do 30. dubna 2020. 

V úřední dny (pondělí, středa 8.00 -11.00) lze žádost také podat osobně v kanceláři školy. V tom případě je třeba s sebou vzít rodný list dítěte ke kontrole rodného čísla. 

 

Žádost je také možno zaslat poštou nebo elektronicky (scan) spolu s kopií rodného listu

datovou schránkou nebo na mail školy.

Datová schránka: 2icmrrv

E-mail: zs.protivin@seznam.cz