Uzavření Základní školy Protivín

V souladu s celostátním opatřením vlády jsou

od pondělí 16. 3. 2020

škola, školní družina i školní jídelna uzavřeny pro všechny žáky.

 

Toto opatření platí od 11. 3. 2020 až do odvolání.

…..

Děti zůstávají doma, na webových stránkách školy budou zadány úkoly pro jednotlivé ročníky a předměty.

Rodiče malých dětí mají nárok žádat zaměstnavatele o volno. Potvrzení pro zaměstnavatele vystaví škola.

Vážení rodiče, děkujeme předem za pochopení a spolupráci při domácím vyučování.

Za vedení ZŠ Protivín

Tamara Vojtěchová