Zápis – změna

Zápis do 1. ročníku –  změny:

Zápis proběhne bez osobní přítomnosti dítěte. Zážitková hodina a výměnné návštěvy učitelů proběhnou v náhradních termínech. Případné žádosti o odklad potvrzují nadále dětský lékař a příslušná PPP.

V mateřských školách obdrželi zákonní zástupci dotazník pro rodiče žáka, který je zároveň žádostí o přijetí.

Vyplněný dokument mohou zákonní zástupci dětí uložit do schránky u hlavního vchodu spolu s prostou kopií rodného listu 

od 1. dubna do 30. dubna 2020. 

V úřední dny (pondělí, středa 8.00 -11.00) lze žádost také podat osobně v kanceláři školy. V tom případě je třeba s sebou vzít rodný list dítěte ke kontrole rodného čísla. 

 

Žádost je také možno zaslat poštou nebo elektronicky (scan) spolu s kopií rodného listu

datovou schránkou nebo na mail školy.

Datová schránka: 2icmrrv

E-mail: zs.protivin@seznam.cz

Důležité upozornění

Po dobu trvání mimořádné situace má kancelář školy: 

ÚŘEDNÍ HODINY V PONDĚLÍ A VE STŘEDU OD 8,00 DO 11,00.

 • v tuto dobu vydáváme:
  • zápisové lístky pro žáky 9. ročníku,
  • formuláře – ošetřovné pro rodiče dětí do 10let na základě předchozí telefonické či emailové domluvy
  • učebnice, které si děti před prázdninami nechaly ve škole.

….

Úkoly pro žáky budou v průběhu pondělí 16. března 2020 uveřejněny na webových stránkách školy.

 • v záhlaví ve složce Předměty po rozkliknutí najdete I. stupeň a II .stupeň po ročnících nebo po předmětech zadání domácí práce s udáním data, od kterého je má žák splnit.
 • žádáme rodiče o součinnost při domácí výuce.

….

INFORMACE O ŠKOLNÍ JÍDELNĚ

 • všichni strávníci mají automaticky odhlášeny obědy.
 • přihlášeny budou předběžně od úterý 14. 4. 2020 .

V Protivíně dne 16. 03. 2020 (aktualizováno 30. 3. 2020)

Za vedení školy

Tamara Vojtěchová

Uzavření Základní školy Protivín

V souladu s celostátním opatřením vlády jsou

od pondělí 16. 3. 2020

škola, školní družina i školní jídelna uzavřeny pro všechny žáky.

 

Toto opatření platí od 11. 3. 2020 až do odvolání.

…..

Děti zůstávají doma, na webových stránkách školy budou zadány úkoly pro jednotlivé ročníky a předměty.

Rodiče malých dětí mají nárok žádat zaměstnavatele o volno. Potvrzení pro zaměstnavatele vystaví škola.

Vážení rodiče, děkujeme předem za pochopení a spolupráci při domácím vyučování.

Za vedení ZŠ Protivín

Tamara Vojtěchová