Etiketa

Ve dnech 21. 02. a 28. 02. proběhl na naší škole pro jednotlivé ročníky program s názvem “Etiketa a školní řád”. Jednalo se o interaktivní vzdělávací pořad s praktickým nácvikem etikety, který byl přizpůsobený školnímu prostředí a věku žáků.

Děti se dozvěděly, jak řešit situace, které nastanou v jídelně, na chodbě školy či jak se chovat ve třídě a při vstupu do kabinetu.

Zopakovaly si s lektorkou hravou formou zásady podávání rukou, zdravení či představování a další aktivity.

Z reakcí dětí vybíráme:

4. třídy se v únoru zúčastnily výchovného pořadu ETIKETA. Naučili jsme se, jak se máme chovat na určitých místech. Hráli jsme si na pana ředitele, paní učitelky i žáky. Všichni jsme se náramně bavili – i paní učitelka. Mluvili jsme o tom celý týden.            (D. Podlešák)

Učili nás, jak se máme chovat v jídelně, šatně, na chodbě i ve třídě. Také jsme se dozvěděli, kdo zdraví první, jak správně sedět a kdo vchází první do dveří. Moc se mi to líbilo.        (K. Šutová)

Dozvěděli jsme se mnoho zajímavých věcí, bylo to zábavné a legrační. Hráli jsme scénky podle připravených kartiček.       (T. Runtová)

Paní lektorka nám odpověděla na všechny naše dotazy, které nás zajímaly.       (M. Křečková)