Nabídka ŠD v době ředitelského volna

Vzhledem k naplánovanému ředitelskému volnu dne 4. 2. 2020 škola nabízí v tento den pro děti 1.-3. ročníku možnost být v družině v době 7,00-13,00 hod.

Bližší informace děti obdrží v ŽK týden před plánovanou akcí.