Vyjádření ke sběru papíru

V důsledku krize v odpadovém hospodářství a stále klesající tendenci cen odpadového papíru jsme nuceni požádat veřejnost o součinnost. Škola nebude (až do odvolání) vybírat karton z důvodu nulové výkupní ceny.

Škola bude nadále akceptovat sběr pouze směsného papíru (tj. časopisy, noviny, letáky).

Děkujeme za pochopení.